Lejebetingelser

Minimumsleje
Ved alle udlejninger faktureres minimum kr. 500,00 ekskl. moms.

Lejeperiode
Grej betragtes udlejet, i den periode det befinder sig hos lejer, hvis ikke andet er aftalt.

Hvis udlejet grej ikke kommer retur til aftalt tid, opkræves ekstra leje.

Afbestilling
Ved annullering af lejeaftale mellem 3 og 7 dage før levering eller afhentning betales 25% af lejebeløbet.

Ved annullering af lejeaftale under 3 dage før levering eller afhentning betales 50% af lejebeløbet.

Transport
Alle priser er ab lager, med mindre andet er angivet. Transport t/r efter aftale.

Hvis lejer selv foreslår transport, skal dette ske i et egnet og forsvarligt transportmiddel.

Erstatningspligt
Lejer er under hele udlejningsperioden ansvarlig for udlejet grej.

Udlejet grej skal returneres i samme funktions- og servicemæssige stand som ved udlevering.

Lejer er selv forpligtet til at kontrollere, at det lejede udstyr er fuldt funktionsdygtigt. Hvis lejer ikke inden brug har gjort Roskilde Festival Rental opmærksom på fejl og mangler, betragtes materiellet som modtaget i fejlfri stand. Reklamationer modtaget efter udlejet grej er taget i brug gælder ikke.

Lejer har altid erstatningspligt overfor bortkomst, beskadigelse eller bemaling af det lejede.

Roskilde Festival Rental er ikke ansvarlig for personskade eller skade forvoldt af udlejet grej.

Ved udlejning af elkabler har Roskilde Festival Rental ret til at opkræve et gebyr på kr. 10,00 pr. kabel, hvis lejer ikke har sørget for, at samtlige kabler er korrekt oprullet.

Borde og stole skal returneres i rengjort stand, med mindre andet er aftalt.

Borde og stole skal opbevares forsvarligt og må ikke udsættes for fugt og regn.

Økotelte

Prisen på et økotelt inkluderer opsætning og nedtagning. Grunden skal være afmærket og klargjort, hvor centerpæl skal nedgraves. 40cm Ø, 220cm dybt. Lejer skal endvidere sikre, at der ikke forefindes nogen former for installationer i grunden. Hvis der skal bruges betonklodser til fastgøring, vil lejer blive faktureret for disse.

Ejerskab
Al materiel er udlejers ejendom og kan derfor ikke sælges, pantsættes eller lignende. Det lejede må ikke videreudlejes eller udtages fra Danmark uden lejers skriftlige tilladelse.

Adgangsforhold
Lejer er forpligtet til enten at sikre, at adgangsforholdene til materiellet er frie, mindst 5m brede og på kørefast vej af hensyn til kørsel med lastvogn, eller til selv at bringe materiellet til lastvognen. Hvis ikke faktureres lejer for forgæves kørsel eller ventetid.

Betaling
Netto kontant 7 dage før levering, Danske Bank, reg. 4319 konto 10636663.

Ovenstående lejebetingelser er gældende for alle lejemål, med mindre andet er skriftligt aftalt.