Million-donation til Roskilde Festival Højskoles foredragssal

For anden gang inden for kort tid kan Roskilde Festival Højskole sætte en million kroner ind på etableringskontoen. I oktober støttede Knud Højgaards Fond etableringen af højskolen med én million kroner, og senest har Tuborgfondet set potentialet i en kommende højskole i Roskilde og derfor doneret en million kroner til projektet.

Peter Moe Rasmussen, Tuborgfondets direktør, siger:

”Roskilde Festival Højskoles vision om at skabe værdi for andre gennem frivilligt, socialt og kulturelt arbejde repræsenterer et formål, som vi i Tuborgfondet gerne vil være med til at støtte. Fondet er overbevist om, at der i fremtiden vil være et stort behov for at nytænke begreber som dannelse og frivillighed, og det ligger fondet meget på sinde at støtte initiativer og institutioner, der aktivt går ind i dette arbejde”.

Foredragssalen skal være et vartegn
Midlerne fra Tuborgfondet øremærkes indretningen af et af skolens mest centrale rum, foredragssalen. Arkitekterne MVRDV/COBE har tiltænkt foredragssalen en særlig placering som et ’svævende’ rum hen over taget på højskolens undervisningsfaciliteter.

Lokale gavegivere er velkomne
Højskolens samlede budget til inventar, teknik, møbler, kunst og udstyr er i omegnen af syv millioner kroner, som dækker møbler, instrumenter, teknisk udstyr og kunst.

Foruden den aktuelle donation fra Tuborgfondet har højskolen gennem det sidste års tid modtaget tilsagn om donationer fra lokale Roskilde-borgere. Denne udvikling glæder højskolens forstander:

”Historisk set har højskoler altid haft en meget stærk opbakning i lokalmiljøet, og de tilsagn. vi har modtaget fra lokale Roskilde borgere, bidrager til at forankre skolens folkelige fundament, siger Jesper Øland.

I løbet af 2014 forventer højskolen at kunne offentliggøre datoen for, hvornår det første spadestik til byggeriet kan tages.

Tuborgfondet blev oprettet af Tuborgs Bryggeriet i 1931. Fondets formål er at virke for udvikling og gennemførelse af samfundsgavnlige initiativer og aktiviteter til gavn for flest mulige mennesker.

Kontakt og yderligere information

Jesper Øland, forstander, Roskilde Festival Højskole. E-mail: jesper@rofh.dk.
Mobil: 28 87 45 01
Læs om visionen og fagprofilen på www.rofh.dk eller besøg vores gruppe på Facebook

Publiceret:

13-11-2013 11:49

Nyheder

NETOP NU