VI INDSAMLER OG DONERER PENGE TIL VELGØRENHED 

Mia Dernoff ©

En fælles donationspolitik

Foreningen Roskilde Festival udlodder hele sit overskud til velgørenhed og må på grund af sin momsfritagelse ikke investere penge fra én festival til en anden. 

Fonden Roskilde Festival indsamler og donerer også penge til velgørenhed. Sammen deler de en donationspolitik, hvor ambitionen lyder:

Foreningen Roskilde Festival og Fonden Roskilde Festival støtter humanitære og kulturelle organisationer og initiativer, der er nysgerrige, udfordrer omverden, og som viser nye veje. Med donationerne ønsker begge organisationer at afsøge grænser og skabe nye rum for kulturel udfoldelse. Støtten er både lokal, national og international.

PRIMÆRE FOKUSOMRÅDER

For at sikre så stærk sammenhæng som muligt, modtager hverken foreningen eller fonden ansøgninger, men foretrækker selv at finde frem til organisationer og/eller initiativer. 

Vi er især interesseret i:

  • Frivillighed
  • Kulturel nyskabelse og innovation
  • Bæredygtighed
  • Udvikling gennem forandring (koncentreret omkring Roskilde Festivals treårige holdningstema, som i 2016-2018 er ”Lighed”)

OVERSKUD OG DONATIONER

I 2016 var Roskilde Festivals overskud på 17.142.244 kroner.

Foreningens donationer

Foreningen har pr. 31. december 2016 i alt doneret 279.133.167 kroner til velgørende formål, siden Roskilde Festival startede i 1971.

Se oversigt over foreningens donationeroversigt over foreningens donationer

Fondens donationer

Fonden Roskilde Festival er ikke som foreningen momsfritaget, og dens aktiviteter er økonomisk adskilt fra foreningen. Fonden Roskilde Festival står desuden for momspligtigt salg af drikkevarer, cigaretter og togbilletter på Roskilde Festival og er moderselskab for administrationsselskabet Roskilde Kulturservice A/S.
 
Pr. 31. december 2016 har fonden i alt doneret 42,5 millioner kroner.

OMRÅDER VI STØTTEDE I 2016

Oversigt over puljer vi støttede i 2016 jf. vores donationsrapportdonationsrapport

DET MENINGSFULDE UNGDOMSLIV
220.050 DKK

EQUALITY
2.125.000 DKK

YOUR DONATIONS
500.050 DKK

FRIVILLIG FREDAG
250.000 DKK

JULEDONATIONER
1.345.000 DKK

ENKELT DONATIONER
22.707.978 DKK