VI INDSAMLER OG DONERER PENGE TIL VELGØRENHED

Mia Dernoff ©

En fælles donationspolitik

Foreningen Roskilde Festival udlodder hele sit overskud til velgørenhed og må på grund af sin momsfritagelse ikke investere penge fra én festival til en anden. 

Fonden Roskilde Festival indsamler og donerer også penge til velgørenhed. Sammen deler de en donationspolitik, hvor ambitionen lyder:

Foreningen Roskilde Festival og Fonden Roskilde Festival støtter humanitære og kulturelle organisationer og initiativer, der er nysgerrige, udfordrer omverden, og som viser nye veje. Med donationerne ønsker begge organisationer at afsøge grænser og skabe nye rum for kulturel udfoldelse. Støtten er både lokal, national og international.

Uddelingspolitik 2022-2025

PRIMÆRE FOKUSOMRÅDER

For at sikre så stærk sammenhæng som muligt modtager hverken Foreningen eller Fonden ansøgninger, men finder selv frem til organisationer og initiativer inden for rammerne af donationspolitikkerne.

De primære fokusområder for Roskilde Festival-gruppens donationsarbejde er:

  • Børn & unge
  • Humanitært
  • Frivillighed
  • Bæredygtighed, miljø og klima
  • Roskilde Festivals holdningsfokus Solidarity
  • Kulturel nyskabelse og innovation, herunder styrkelse af kulturelle vækstlag
  • Udvikling af kunst og kulturliv samt rammevilkårene for disse.

OVERSKUD OG DONATIONER

I 2019 havde Foreningen Roskilde Festival et overskud på 19.513.837 kr.

Foreningen Roskilde Festival har pr. 31/12 2019 doneret i alt 336.354.429 kr.

Fonden Roskilde Festival har pr. 31/12 2019 doneret i alt 53.871.134 kr.

Samlet har Roskilde Festival-gruppen pr. 31/12 2019 doneret 407.111.266 kr.