VI INDSAMLER OG DONERER PENGE TIL VELGØRENHED

Mia Dernoff ©

En fælles donationspolitik

Foreningen Roskilde Festival udlodder hele sit overskud til velgørenhed og må på grund af sin momsfritagelse ikke investere penge fra én festival til en anden. 

Fonden Roskilde Festival indsamler og donerer også penge til velgørenhed. Sammen deler de en donationspolitik, hvor ambitionen lyder:

Foreningen Roskilde Festival og Fonden Roskilde Festival støtter humanitære og kulturelle organisationer og initiativer, der er nysgerrige, udfordrer omverden, og som viser nye veje. Med donationerne ønsker begge organisationer at afsøge grænser og skabe nye rum for kulturel udfoldelse. Støtten er både lokal, national og international.

PRIMÆRE FOKUSOMRÅDER

For at sikre så stærk sammenhæng som muligt, modtager hverken Foreningen eller Fonden ansøgninger, men finder selv frem til organisationer og initiativer inden for rammerne af donationspolitikkerne.

De primære fokusområder for Roskilde Festival-gruppens donationsarbejde er:

  • Børn & unge
  • Humanitært
  • Frivillighed
  • Bæredygtighed, miljø og klima
  • Roskilde Festivals 3årige holdningsfokus - i 2016-2018 Equality
  • Kulturel nyskabelse og innovation, herunder styrkelse af kulturelle vækstlag
  • Udvikling af kunst og kulturliv samt rammevilkårene for disse.

OVERSKUD OG DONATIONER

I 2017 havde Foreningen Roskilde Festival et overskud på 16.591.387 kr.

Foreningen Roskilde Festival har pr. 31.12.2017 doneret i alt 300.884.156 kr.

Fonden Roskilde Festival har pr. 31.12.2017 doneret i alt 47.804.969 kr.

Samlet har Roskilde Festival-gruppen pr. 31.12.2017 doneret 348.689.125 kr.