Chef for partnerskaber og forretningsudvikling

Roskilde Festival-gruppen søger chef for partnerskaber og forretningsudvikling til Roskilde Festival og de mange andre begivenheder og aktiviteter, vi arbejder med året rundt. Vores overordnede ambition er at udvikle fællesskaber, der flytter mennesker gennem musik, kunst, bæredygtighed og aktiv deltagelse – uanset om vi laver Roskilde Festival eller hjælper vores mange partnere med konceptudvikling, design, rådgivning, projektledelse, produktion eller udlejning af materiel.

Roskilde Festival er en international fejring af kreativt fællesskab med mere end 100.000 deltagerne, der gennem otte dage bliver borgere i et midlertidigt bysamfund, der bygges op på græsmarkerne syd for Roskilde. En by, der i indbyggertal er Danmarks fjerdestørste, med en befolkningstæthed større end Shanghai og som strækker sig over et samlet areal, der svarer til 350 fodboldbaner. En midlertidig festival-by hvor musik, kunst og aktivisme udgør pulsen i byens liv og hvor frirum giver plads til drømme og tro på nye muligheder.

Som ny chef skal du medvirke til den fortsatte styrkelse af Roskilde Festival-gruppens almennyttige virksomhed igennem udvikling af forretningsområder og partnerskaber i tæt samarbejde med den øvrige samlede ledelsesgruppe.

Dine primære opgaver
Partnerskabschefen har ansvar for at udvikle den samlede partnerskabsstrategi som tiltrækker, vedligeholder og udvikler porteføljen af partnerskaber og samarbejdsrelationer for alle aktiviteter i Roskilde Festival-gruppen.

Kerneopgaven er at sikre, at de partnerskaber der indgås i Roskilde Festival-gruppen bidrager til at opnå den overordnede ambition og balancerer både værdifællesskaber og forretningsudvikling i partnerskaberne.

I tæt samarbejde med direktionen og den øvrige ledelse skal partnerskabschefen styrke arbejdet med og understøtte organisationen i:

 • Udvikling af metodiske partnerskabsmodeller på tværs af Roskilde Festival-gruppen
 • Udvikle og understøtte organisationens tværgående samarbejde indenfor partnerskaber, salg og aftaleindgåelse
 • Udvikling af leverandørsamarbejder
 • Netværk- og relations-management
 • Salg og aftaleindgåelse (herunder udarbejdelse af tilbud/kontrakt)
 • Udvikling af nye forretningsområder
 • Sikre implementering af systemunderstøttelse til vedligeholdelse og dokumentation af RFG’s netværk og kunder
 • Research og identifikation af potentielle nye partnerskaber

Din profil:

 • Du har solid erfaring og kan dokumentere stærke resultater fra virksomhed eller organisation med indgåelse af partnerskaber og udvikling af forretningsområder.
 • Du har økonomisk indsigt og forretningsforståelse og forstår at relatere det kommercielle og innovative i overensstemmelse med organisationens værdier.
 • Du har erfaring med at udvikle strategi og handlingsplaner for partnerskaber, salg og forretningsudvikling – gerne indenfor kulturbranche eller NGO.
 • Du har et stort netværk indenfor såvel erhvervsliv, som organisationer både nationalt og internationalt.
 • Du har ledelseserfaring og værdsætter ledelsesopgaven,
 • Du er metodisk, analytisk og kan forløse strategiske ambitioner gennem målrettet praksis

Som vores nye kollega vil du blive en del af et stærkt fællesskab, der består af ansatte og dedikerede frivillige ildsjæle, som er engageret året igennem med at udvikle og planlægge hovedbegivenheden Roskilde Festival og alle vores øvrige aktiviteter. Vi ønsker os en ny kollega, som er stærk fagligt engageret og ambitiøs, som motiverer og begejstrer. Derudover arbejder du inkluderende og er utvetydigt en fællesskaber, der kan få ting til at ske og elsker når I sammen lykkes. Og så er du udadvendt og social – og netværksskabende.

Om stillingen
Stillingen vil organisatorisk blive placeret som en stabsfunktion under direktionen med reference til CEO Signe Lopdrup.

Lønnen forhandles individuelt med udgangspunkt i dine kvalifikationer.

Ansøgningsfrist: mandag den 3. december 2018 kl. 12.00 til partnerchef@roskilde-festival.dk.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte CEO Signe Lopdrup på signe.lopdrup@roskilde-festival.dk eller tlf. nr. 3133 8890 eller HR-chef Hans Christian Nielsen på hc.nielsen@roskilde-festival.dk eller tlf. nr. 2937 3704.

Om Roskilde Festival-gruppen
Roskilde Festival-gruppen er paraplybetegnelsen for organisationerne bag Roskilde Festival og en række andre kulturelle aktiviteter. Vi sidder i Roskilde halvvejs mellem stationen og festivalpladsen, og hverdagen på kontoret er kendetegnet ved fleksibilitet, humor, dedikation og samarbejde på tværs. Vores mål er at udvikle fællesskaber, der flytter mennesker. Hele vores økonomiske overskud går til humanitære og kulturelle formål.

Læs mere herLæs mere her