Vi er en non-profit organisation, som støtter velgørende og kulturelt arbejde

Vores værdigrundlag

Vi tror på mennesker og på fællesskaber. Vi tror på kunstens betydning i fællesskabet. Og vi mener, at forandring for fællesskabet skabes bedst i fællesskab. Det er fundamentet for den måde, vi agerer på og den måde, vi vil opleves på.

Derfor er med-menneskelighed, tillid og åbenhed centrale værdier for os. Og derfor er vi engagerede og nysgerrige, derfor udfordrer vi os selv og omverden. Derfor er kunst og kultur vores omdrejningspunkt. Derfor er vi ildsjæle.

Vores organisation

Roskilde Festival-gruppen er en samlende betegnelse for Fonden Roskilde Festival og dens datterselskab Roskilde Kulturservice A/S samt Foreningen Roskilde Festival, der står for arrangementet Roskilde Festival.

Vi er en non-profit organisation, som gennem donationer støtter humanitært og andet velgørende, almennyttigt og kulturelt arbejde med særligt fokus på børn og unge. Siden 1972 har vi genereret 321.639.643 kroner til disse formål.

Vores overordnede ambition er at udvikle åbne og engagerende fællesskaber, der flytter mennesker gennem musik, kunst, bæredygtighed og aktiv deltagelse. Alle aktiviteter har samme formål: At støtte kulturelle og velgørende formål ved at alt økonomisk overskud udloddes via Foreningen Roskilde Festival eller Fonden Roskilde Festival.

For at fremtidssikre arrangementet Roskilde Festival økonomisk og samtidig adskille festivalens økonomi og administration fra gruppens øvrige aktiviteter har vi skabt en organisering, der juridisk set kan sammenlignes med en koncern.

Roskilde Festival-gruppen

Roskilde Festival-gruppen er en samlende betegnelse for Fonden Roskilde Festival og dens datterselskab Roskilde Kulturservice A/S samt Foreningen Roskilde Festival, der står for arrangementet Roskilde Festival

Fonden Roskilde Festival

Fonden Roskilde Festival sætter Roskilde Festival-gruppens kompetencer og viden i spil året rundt

Foreningen Roskilde Festival

Foreningen Roskilde Festival arrangerer Roskilde Festival

Roskilde Kulturservice A/S

Roskilde Kulturservice leverer personale til Roskilde Festival-gruppens projekter

Foreningen Roskilde Festival

Foreningen arrangerer hvert år begivenheden Roskilde Festival med det formål at generere midler til Roskilde Festival-gruppens velgørende formål om at støtte humanitært, andet velgørende, almennyttigt og kulturelt arbejde med særligt fokus på børn og unge. Foreningen er fritaget fra at betale moms og må derfor ikke bruge overskuddet til at arrangere kommende festivaler eller andre investeringer. Alt overskuddet går derfor efter endt festival direkte til velgørende formål.

Læs mere:
Foreningen Roskilde Festivals vedtægter Foreningen Roskilde Festivals vedtægter 

Kim Matthai Leland ©

FONDEN ROSKILDE FESTIVAL

Fonden har samme formål som resten af Roskilde Festival-gruppen, nemlig at støtte humanitært, andet velgørende, almennyttigt og kulturelt arbejde med særligt fokus på børn og unge.

Hvor Foreningen Roskilde Festival arrangerer den årlige Roskilde Festival, står Fonden Roskilde Festival for at sætte de mange kompetencer i organisationen i spil året rundt bl.a. i form af rådgivning og projektledelse inden for oplevelsesdesign, eventsikkerhed og logistik. Fonden Roskilde Festival er ikke som foreningen momsfritaget, og dens aktiviteter er økonomisk adskilt fra foreningen.
Fonden Roskilde Festival står desuden for momspligtigt salg af drikkevarer, cigaretter og togbilletter på Roskilde Festival og er moderselskab for administrationsselskabet Roskilde Kulturservice A/S.
Da foreningen udlodder sit eventuelle overskud, er Fonden Roskilde Festivals formål også at hjælpe Foreningen Roskilde Festival, hvis denne skulle komme i økonomiske vanskeligheder.

Læs mere:
Fondens Donationspolitik Fondens Donationspolitik 
Donationsoverblik 2016Donationsoverblik 2016
Roskilde Festival-gruppens Årsskrift 2016Roskilde Festival-gruppens Årsskrift 2016 

FONDSRAPPORTERING

Fonden Roskilde Festival følger Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er udarbejdet af Komiteen For God Fondsledelse under Erhvervsstyrelsen.

Bliv klogere på, hvordan vi følger anbefalingerne og følg op på året og fondens regnskab i den seneste årsberetning samt hvilke principper der gælder for vores uddelinger mm.

Læs mere:
Fonden Roskilde Festivals redegørelse for God FondsledelseFonden Roskilde Festivals redegørelse for God Fondsledelse
Roskilde Festivals vedtægterRoskilde Festivals vedtægter
Roskilde Festivals forretningsordenRoskilde Festivals forretningsorden
Roskilde Festivals årsberetningRoskilde Festivals årsberetning
Roskilde Festival-gruppens kommunikationspolitikRoskilde Festival-gruppens kommunikationspolitik