Vi er en almennyttig virksomhed, som støtter humanitært, andet velgørende, almennyttigt og kulturelt arbejde med særligt fokus på børn og unge.

Vores værdigrundlag

Vi tror på mennesker og på fællesskaber.

Vi tror på kunstens betydning i fællesskabet. Og vi mener, at forandring for fællesskabet skabes bedst i fællesskab.

Det er fundamentet for den måde, vi agerer på og den måde, vi vil opleves på.

Derfor er medmenneskelighed, tillid og åbenhed centrale værdier for os.
Og derfor er vi engagerede og nysgerrige, derfor udfordrer vi os selv og omverden.

Derfor er kunst og kultur vores omdrejningspunkt. Derfor er vi ildsjæle.

Vores organisation

Roskilde Festival-gruppen er en samlende betegnelse for Foreningen Roskilde Festival, der står for arrangementet Roskilde Festival samt Fonden Roskilde Festival og Fondens datterselskab Roskilde Kulturservice A /S.

Roskilde Festival-gruppen er en almennyttig virksomhed. Bag alt, hvad vi foretager os, ligger vores overordnede formål om at støtte humanitært, andet velgørende, almennyttigt og kulturelt arbejde med særligt fokus på børn og unge.

Siden 1972 har Roskilde Festival-gruppen genereret 409 millioner kr. til disse formål. Hovedomdrejningspunktet i den almennyttige forretning er udvikling og afvikling af Roskilde Festival, men derudover står vi også bag en række andre aktiviteter, som er baseret på den viden og de kompetencer, der er erhvervet gennem arbejdet med festivalen, og som ved at blive sat i spil i andre sammenhænge er med til at sikre festivalen som en unik og uafhængig kulturbegivenhed.

Vores ambition er at udvikle åbne og engagerende fællesskaber, der flytter mennesker gennem musik, kunst, bæredygtighed og aktiv deltagelse – uanset om vi selv laver festival eller hjælper vores kunder og omverden med rådgivning, eventsikkerhed, oplevelsesdesign og projektledelse eller logistik.

For at fremtidssikre arrangementet Roskilde Festival økonomisk og samtidig adskille festivalens økonomi og administration fra gruppens øvrige aktiviteter har vi skabt en organisering, der juridisk set kan sammenlignes med en koncern.

Roskilde Festival-gruppen

Roskilde Festival-gruppen er en samlende betegnelse for Foreningen Roskilde Festival, der står for arrangementet Roskilde Festival samt Fonden Roskilde Festival og Fondens datterselskab Roskilde Kulturservice A /S.

FONDEN ROSKILDE FESTIVAL
Fonden Roskilde Festival sætter Roskilde Festival-gruppens kompetencer og viden i spil året rundt

FORENINGEN ROSKILDE FESTIVAL
Foreningen Roskilde Festival arrangerer Roskilde Festival

ROSKILDE KULTURSERVICE A/S
Roskilde Kulturservice leverer personale til Roskilde Festival-gruppens projekter

Foreningen Roskilde Festival

Foreningen arrangerer hvert år begivenheden Roskilde Festival med det formål at generere midler til Roskilde Festival-gruppens velgørende formål om at støtte humanitært, andet velgørende, almennyttigt og kulturelt arbejde med særligt fokus på børn og unge. Foreningen er fritaget fra at betale moms og må derfor ikke bruge overskuddet til at arrangere kommende festivaler eller andre investeringer. Alt overskuddet går derfor efter endt festival direkte til velgørende formål.

Læs mere:
Foreningen Roskilde Festivals årsregnskab 2022Foreningen Roskilde Festivals årsregnskab 2022
Foreningen Roskilde Festivals donationsoversigt 2022Foreningen Roskilde Festivals donationsoversigt 2022
Foreningen Roskilde Festivals bestyrelseForeningen Roskilde Festivals bestyrelse
Foreningen Roskilde Festivals vedtægterForeningen Roskilde Festivals vedtægter
Foreningen Roskilde Festivals forretningsordenForeningen Roskilde Festivals forretningsorden
Kodeks for god foreningsledelseKodeks for god foreningsledelse

Kim Matthai Leland ©

FONDEN ROSKILDE FESTIVAL

Fonden har samme formål som resten af Roskilde Festival-gruppen, nemlig at støtte humanitært, andet velgørende, almennyttigt og kulturelt arbejde med særligt fokus på børn og unge.

Hvor Foreningen Roskilde Festival arrangerer den årlige Roskilde Festival, står Fonden Roskilde Festival for at sætte de mange kompetencer i organisationen i spil året rundt bl.a. i form af rådgivning og projektledelse inden for oplevelsesdesign, eventsikkerhed og logistik. Fonden Roskilde Festival er ikke som foreningen momsfritaget, og dens aktiviteter er økonomisk adskilt fra foreningen.

Fonden Roskilde Festival står desuden for momspligtigt salg af drikkevarer, cigaretter og togbilletter på Roskilde Festival og er moderselskab for administrationsselskabet Roskilde Kulturservice A/S.

Da foreningen udlodder sit eventuelle overskud, er Fonden Roskilde Festivals formål også at hjælpe Foreningen Roskilde Festival, hvis denne skulle komme i økonomiske vanskeligheder.

Fonden Roskilde Festival følger Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er udarbejdet af Komiteen For God Fondsledelse under Erhvervsstyrelsen.

Bliv klogere på, hvordan vi følger anbefalingerne og følg op på året og fondens regnskab i den seneste årsberetning samt hvilke principper der gælder for vores uddelinger mm.

Læs mere:
Fonden Roskilde Festivals bestyrelseFonden Roskilde Festivals bestyrelse
Fonden Roskilde Festivals vedtægterFonden Roskilde Festivals vedtægter
Fonden Roskilde Festivals forretningsorden
Fonden Roskilde Festivals forretningsorden
Fonden Roskilde Festivals årsregnskab 2022Fonden Roskilde Festivals årsregnskab 2022
Fonden Roskilde Festivals anbefalinger for god fondsledelse 2021Fonden Roskilde Festivals anbefalinger for god fondsledelse 2021

ROSKILDE KULTURSERVICE

Under Fonden Roskilde Festival finder man datterselskabet Roskilde Kulturservice A/S, hvis primære formål er at formidle personale til Roskilde Festival-gruppens projekter.

Læs mere:
Roskilde Kulturservices vedtægterRoskilde Kulturservices vedtægter
Roskilde Kulturservices forretningsordenRoskilde Kulturservices forretningsorden
Roskilde Kulturservices årsregnskab 2022Roskilde Kulturservices årsregnskab 2022