Bestyrelsen for Fonden Roskilde Festival

Alle bestyrelsesmedlemmer er frivillige. 4 medlemmer udpeges af Foreningen Roskilde Festivals bestyrelse, mens Fonden Roskilde Festivals bestyrelse selv kan udpege 1-2 supplerende medlemmer.

Christian Folden Lund, formand

INDTRÅDT I BESTYRELSEN: 2016. Nuværende valgperiode udløber 2024.

STILLING: Group CCO, BC Hospitality Group

LEDELSESHVERV: Bestyrelsesmedlem i AS3 A/S, bestyrelsesmedlem i Profil rejser A/S, bestyrelsesmedlem i VEO ApS, bestyrelsesmedlem i Trap Danmark

KOMPETENCER: Medie- og forretningsmand med erfaring i at opbygge digital- og underholdningsforretning.

Jacob Tielbo Bøtter, næstformand

INDTRÅDT I BESTYRELSEN: 2015. Nuværende valgperiode udløber 2022.

STILLING: Selvstændig konsulent

LEDELSESHVERV:
Direktør for forlaget Fat Cat Press ApS, rådgiver for en række start-ups, heriblandt CPH Village og Ernit, medlem af Roskilde Kulturservice bestyrelse

KOMPETENCER: Kendskab til unge og den digitale branche

Steen Jørgensen

INDTRÅDT I BESTYRELSEN: 2010. Nuværende valgperiode udløber 2022.

STILLING: Direktør på spillestedet Vega

LEDELSESHVERV:
Bestyrelsesmedlem i Kulturbegivenhedsfonden Odd Production, bestyrelsesmedlem i Fonden Gjethuset, medlem af repræsentantskabet Sankt Annæ MBK

KOMPETENCER: Mangeårigt kendskab til musikbranchen.

Martin Høyer-Hansen

INDTRÅDT I BESTYRELSEN: 2018. Nuværende valgperiode udløber 2024.

STILLING: CEO, North-East Family Office

LEDELSESHVERV: Direktør for en række selskaber med relation til North-East Family Office-koncernen og M2H-koncernen.

Derudover: Bestyrelsesformand Liljeborgfonden, bestyrelsesformand North-East Family Office Fondsmæglerselskab A/S, bestyrelsesformand North-East Venture ApS, bestyrelsesmedlem Inno-Overblik ApS, bestyrelsesmedlem Julemærkefonden, bestyrelsesmedlem Liljeborg Ejendomme A/S, bestyrelsesmedlem 919 by E&B A/S, bestyrelsesmedlem Grant Compass A/S, bestyrelsesmedlem Hemonto A/S, bestyrelsesmedlem Hemonto Group Holding ApS, bestyrelsesmedlem Investeringsaktieselskabet Af 11. februar 2012, bestyrelsesmedlem Little Miracles International A/S, bestyrelsesmedlem Little Miracles International Holding ApS, bestyrelsesmedlem North-East Health Care Investment ApS, bestyrelsesmedlem North-East Health Care Holding ApS, bestyrelsesmedlem Bjarne Henrichsen Consulting ApS, bestyrelsesmedlem Henrichsen Invest ApS, bestyrelsesmedlem Mikkel Madsen ApS

KOMPETENCER: Økonomi- og regnskabsmæssige forhold samt erhvervsdrivende og almennyttige fonde.

Lotte Hansen

INDTRÅDT I BESTYRELSEN: 2018. Nuværende valgperiode udløber 2022.

STILLING: Stifter #iLoveGlobalGoals og partner Hansen & Ersbøll Agenda. Cand.scient.pol. og journalist.

LEDELSESHVERV: Bestyrelsesformand Golden Days, Advisoryboard Center for Politik og ledelse, CBS

KOMPETENCER: Politik, samfund og bæredygtighed. Arbejder med Mobilisering, Agendasetting, Verdensmål, partnerskaber og handlekraft til unge.

Marianne Ifversen

INDTRÅDT I BESTYRELSEN: 2021. Nuværende valgperiode udløber 2022.

STILLING: Overlæge på Rigshospitalets børneafdeling

LEDELSESHVERV: Bestyrelsesmedlem i Fonden The Lake

KOMPETENCER: Nationalt og internationalt musik- og branchekendskab, kunst, ungdomskultur, frivillighed, branding, strategi. Erfaring med ledelse gennem en række aktuelle og tidligere både nationale og internationale bestyrelsesposter i relation til civile job.