Bestyrelsen for Foreningen Roskilde Festival

Alle bestyrelsesmedlemmer er frivillige og vælges på en årlig generalforsamling af foreningens medlemmer. Bestyrelsen fastsætter de strategiske rammer og uddeler hvert år festivalens overskud til velgørende formål. Bestyrelsen kan selv supplere sig med to medlemmer.

Matias Møl Dalsgaard, formand

INDTRÅDT I BESTYRELSEN: 2021. Nuværende valgperiode udløber i 2024.

STILLING: Administrerende direktør for GoMore

LEDELSESHVERV: Bestyrelsesmedlem BRFholding A/S, bestyrelsesmedlem ArtHubCopenhagen, bestyrelsesmedlem Overgaden Institut for Samtidskunst, medlem af Erhvervslivet EU- og Regelforum samt Dansk Konkurrenceevneråd

KOMPETENCER: Stor erfaring med at skabe virksomheder og fællesskaber. Har arbejdet med udvikling af især digitale virksomheder samt rådgivning af store virksomheder i indland og udland. Har en baggrund i litteratur og filosofi, har skrevet flere bøger og har tidligere være aktiv musiker. Har rig erfaring med ledelse og erfaring fra en række bestyrelsesposter i danske organisationer og virksomheder

Marianne Ifversen, næstforkvinde

INDTRÅDT I BESTYRELSEN: 2016. Nuværende valgperiode udløber i 2022.

STILLING: Overlæge på Rigshospitalets børneafdeling

LEDELSESHVERV: Bestyrelsesmedlem i Fonden The Lake

KOMPETENCER: Nationalt og internationalt musik- og branchekendskab, kunst, ungdomskultur, frivillighed, branding, strategi. Erfaring med ledelse gennem en række aktuelle og tidligere både nationale og internationale bestyrelsesposter i relation til civile job. 

Gry Dahl-Jensen

INDTRÅDT I BESTYRELSEN: 2018. Nuværende valgperiode udløber i 2024.

STILLING: Regnskabschef på spillestedet Gimle i Roskilde.

LEDELSESHVERV: Ingen.

KOMPETENCER: Økonomi, frivillighed, foreningsliv, ungdomsliv, nationalt branchekendskab, ledelse.

Thomas Windfeldt Arnø

INDTRÅDT I BESTYRELSEN: 2019. Nuværende valgperiode udløber i 2022.

STILLING: Direktør for Kunstig intelligens, INVIXO

LEDELSESHVERV: INVIXO, SAP, Forsvaret

KOMPETENCER: IT, Procesoptimering, Projektledelse, Frivillighed, Strategi

Olav Hesseldahl

INDTRÅDT I BESTYRELSEN: 2020. Nuværende valgperiode udløber i 2023.

STILLING: Direktør i Melting Pot Foundation.

LEDELSESHVERV: Næstformand for Foreningen Folkemødet, bestyrelsesmedlem af Akademiet for Social Innovation

KOMPETENCER: Arbejder i krydsfeltet mellem demokrati, engagement, mobilisering og unge. Erfaring med udvikling af afholdelse af festivaler, herunder særligt ift. partnerskaber, kommunikation og presse. Derudover færdigheder inden for strategi og udvikling.

Mie Levi Fenger

INDTRÅDT I BESTYRELSEN: 2020. Nuværende valgperiode udløber i 2023.

STILLING: Strategy Principal i SimCorp

LEDELSESHVERV: Bestyrelsesmedlem i GreenMobility A/S

KOMPETENCER: Indgående erfaring inden for strategi, forretningsudvikling og forandringsledelse og har stået i spidsen for globale tværorganisatoriske transformationer i større danske virksomheder.

Lars Frelle-Petersen

Indtrådt i bestyrelsen: 2018. Udpeget af bestyrelsen i 2021 og siddende i et år.

Stilling: Departementschef i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem IT-Universitetet, Bestyrelsesmedlem i Denmark Bridge, Bestyrelsesmedlem i DIBD a/s, Bestyrelsesmedlem i MADE

Kompetencer: Omfattende ledelseserfaring. Beskæftiget sig indgående med digitalisering i offentlig sektor og private virksomheder. Stor erfaring med strategiudvikling og eksekvering. Omfattende erfaring med den offentlig sektor.

Thomas Hofman-Bang

Indtrådt i bestyrelsen: Udpeget af bestyrelsen i 2021 og siddende i tre år.

Stilling: Direktør i Industriens Fond

Ledelseshverv: Næstformand i Bikubenfonden og Formand for CBS Academic Housing

Kompetencer: Omfattende ledelseserfaring fra store og komplekse globale organisationer organisationer. Har i den forbindelse beskæftiget sig indgående med bl.a. strategi, forretningsudvikling, økonomisk styring, innovation og entrepreneurship. Har derudover betydelig erfaring i drift og udvikling af almennyttige fonde.