Bestyrelsen for Foreningen Roskilde Festival

Alle bestyrelsesmedlemmer er frivillige og vælges på en årlig generalforsamling af foreningens medlemmer. Bestyrelsen fastsætter de strategiske rammer og uddeler hvert år festivalens overskud til velgørende formål. Bestyrelsen kan selv supplere sig med to medlemmer.

Steen Jørgensen, formand

INDTRÅDT I BESTYRELSEN: Indtrådt i bestyrelsen i 2008 som næstformand, valgt til formand i 2010, genvalgt som formand i 2013 og 2016. Valgperioden udløber i 2019

STILLING: Direktør på spillestedet VEGA

LEDELSESHVERV: Medlem af Fonden Roskilde Festival. Medlem af Foreningen af Danske Kulturbestyrelser, Begivenhedsfonden Odd Production, Liveurope Steering Comittee og Fonden Gjethuset. Medlem af repræsentantskabet Sankt Annæ MBK

KOMPETENCER: Nationalt og internationalt musik- og branchekendskab, lovgivning og governance, fonds- og foreningsledelse, virksomhedsdrift og –ledelse, strategisk ledelse, økonomi- og forretningsudvikling.

Hanne Bak Lumholt, næstforkvinde

INDTRÅDT I BESTYRELSEN: Indtrådt i bestyrelsen som menigt medlem i 2010, valgt til næstformand i 2011, genvalgt til næstformand i 2014 og 2018. Valgperioden udløber i 2020.

STILLING: Direktør i COK.

LEDELSESHVERV: Direktør i COK, Bestyrelsesmedlem i Kommunekredits Uddannelsesfond.

KOMPETENCER: Frivillighed, foreningsliv, mere end 15 års ledelseserfaring fra lederstillinger i den offentlige sektor, stor erfaring med samspil med politikere, strategiarbejde, implementering, økonomi, digitalisering og samspil med NGO'er.

Marianne Ifversen

INDTRÅDT I BESTYRELSEN: Indtrådt i bestyrelsen i 2016. Valgperioden udløber i 2019

STILLING: Overlæge på Rigshospitalets børneafdeling

LEDELSESHVERV: Bestyrelsesmedlem i Fonden The Lake

KOMPETENCER: Nationalt og internationalt musik- og branchekendskab, kunst, ungdomskultur, frivillighed, branding, strategi. Erfaring med ledelse gennem en række aktuelle og tidligere både nationale og internationale bestyrelsesposter i relation til civile job. 

Michael Røscher 

INDTRÅDT I BESTYRELSEN: Indtrådt i bestyrelsen i 2012. Valgperioden udløber i 2020.

STILLING: Folkeskolelærer på Sct. Jørgens Skole i Roskilde samt deltidsansat på Trekking Bureauet i Roskilde

LEDELSESHVERV: Ingen

KOMPETENCER: Frivillighed, ungdomsliv

Lars Frelle-Petersen

Indtrådt i bestyrelsen: Indtrådt i bestyrelsen i 2018. Valgperioden udløber i 2021.

Stilling: Direktør i Dansk Industri (DI).

Ledelseshverv: Formand for Roskilde Kulturservice A/S. Sidder i en række udvalg og bestyrelser med fokus på digitalisering

Kompetencer: Omfattende Ledelseserfaring. Beskæftiget sig indgående med digitalisering i offentlig sektor og private virksomheder. Stor erfaring med strategiudvikling og eksekvering. Omfattende erfaring med den offentlig sektor.

Gry Dahl-Jensen

INDTRÅDT I BESTYRELSEN: Indtrådt i bestyrelsen i 2018. Valgperioden udløber i 2021.

STILLING: Regnskabschef på spillestedet Gimle i Roskilde.

LEDELSESHVERV: Ingen.

KOMPETENCER: Økonomi, frivillighed, foreningsliv, ungdomsliv, nationalt branchekendskab, ledelse.

Pernille Drost

INDTRÅDT I BESTYRELSEN: Udpeget af bestyrelsen. Indtrådt i bestyrelsen i 2017. genudpeget i 2018. Valgperioden udløber i 2019

STILLING: Vicedirektør ved Det Kgl. Bibliotek.

LEDELSESHVERV: Medlem af Kulturministeriets Privatarkivudvalg.

KOMPETENCER: 20 års erfaring med bestyrelsesarbejde både som frivillig og professionel i fagbevægelsen, interesseorganisationer og det private arbejdsmarked. Fuldtidsformand i fagforeningen Bibliotekarforbundet. Derudover har jeg været bestyrelsesmedlem i forskellige udenlandske biblioteksorganisationer.