Bestyrelsen for Foreningen Roskilde Festival

Alle bestyrelsesmedlemmer er frivillige og vælges på en årlig generalforsamling af foreningens medlemmer. Bestyrelsen fastsætter de strategiske rammer og uddeler hvert år festivalens overskud til velgørende formål. Bestyrelsen kan selv supplere sig med to medlemmer.

Matias Møl Dalsgaard, bestyrelsesleder

INDTRÅDT I BESTYRELSEN: 2021. Nuværende valgperiode udløber i 2024.

STILLING: Administrerende direktør for GoMore

LEDELSESHVERV: Bestyrelsesmedlem BRFholding A/S, bestyrelsesmedlem ArtHubCopenhagen, bestyrelsesmedlem Overgaden Institut for Samtidskunst, medlem af Erhvervslivet EU- og Regelforum samt Dansk Konkurrenceevneråd

KOMPETENCER: Stor erfaring med at skabe virksomheder og fællesskaber. Har arbejdet med udvikling af især digitale virksomheder samt rådgivning af store virksomheder i indland og udland. Har en baggrund i litteratur og filosofi, har skrevet flere bøger og har tidligere være aktiv musiker. Har rig erfaring med ledelse og erfaring fra en række bestyrelsesposter i danske organisationer og virksomheder

Marianne Ifversen, vicebestyrelsesleder

INDTRÅDT I BESTYRELSEN: 2016. Nuværende valgperiode udløber i 2025.

STILLING: Overlæge på Rigshospitalets børneafdeling

LEDELSESHVERV: Bestyrelsesmedlem i Fonden The Lake

KOMPETENCER: Nationalt og internationalt musik- og branchekendskab, kunst, ungdomskultur, frivillighed, branding, strategi. Erfaring med ledelse gennem en række aktuelle og tidligere både nationale og internationale bestyrelsesposter i relation til civile job. 

Gry Dahl-Jensen

INDTRÅDT I BESTYRELSEN: 2018. Nuværende valgperiode udløber i 2024.

STILLING: Regnskabschef på spillestedet Gimle i Roskilde.

LEDELSESHVERV: Ingen.

KOMPETENCER: Økonomi, frivillighed, foreningsliv, ungdomsliv, nationalt branchekendskab, ledelse.

Olav Hesseldahl

INDTRÅDT I BESTYRELSEN: 2020. Nuværende valgperiode udløber i 2026.

STILLING: Stifter af og projektchef i Grundlovsfesten samt rektor for Det Politiske Akademi.

LEDELSESHVERV: Næstformand for Foreningen Folkemødet, bestyrelsesmedlem i Tænketanken FREJ, medlem af Dansk Erhvervs Velfærdsråd.

KOMPETENCER: Stor ledelseserfaring fra NGO-verdenen, herunder særligt med engagement, mobilisering, frivillighed og unge. Erfaring med udvikling og afholdelse af festivaler, herunder særligt ift. partnerskaber, kommunikation og presse. Derudover færdigheder inden for strategi og udvikling.

Morten Storr

INDTRÅDT I BESTYRELSEN: 2022. Nuværende valgperiode udløber i 2025.

STILLING: Senior manager, Novo Nordisk

LEDELSESHVERV: Følger

KOMPETENCER: Stor erfaring med frivillighed, engagerede fællesskaber og inspirerende samarbejdsformer, hvor synlighed og dialog er i øjenhøjde. Innovativ international forretningsudvikling med digital transformation som omdrejningspunkt.
Strategisk økonomistyring og en stærk baggrund med forandringsledelse i komplekse organisationer.

Lærke Uldal

INDTRÅDT I BESTYRELSEN: 2023. Nuværende valgperiode udløber i 2026.

STILLING: Musikpolitisk projektleder og livebooker.

LEDELSESHVERV: Fellow hos European Music Council, dansk repræsentant i Music City European Exchange.

KOMPETENCER: Musikledelse, livebooking, kulturpolitik, frivilligledelse, ungdomskultur, diversitetsstrategi, international og national branchekendskab.

Thomas Hofman-Bang

Indtrådt i bestyrelsen: Udpeget af bestyrelsen i 2021 og siddende i tre år.

Stilling: Direktør i Industriens Fond

Ledelseshverv: Næstformand i Bikubenfonden og Formand for CBS Academic Housing

Kompetencer: Omfattende ledelseserfaring fra store og komplekse globale organisationer organisationer. Har i den forbindelse beskæftiget sig indgående med bl.a. strategi, forretningsudvikling, økonomisk styring, innovation og entrepreneurship. Har derudover betydelig erfaring i drift og udvikling af almennyttige fonde.