Bestyrelsen for Roskilde Kulturservice A/S

Bestyrelsen for Roskilde Kulturservice består af fire generalforsamlingsvalgte og to medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer er frivillige.

Søren Kaare-Andersen, formand

INDTRÅDT I BESTYRELSEN: 2018. Nuværende valgperiode udløber i 2022.

STILLING: 
Direktør for Bikubenfonden

LEDELSESHVERV:
Formand for revisions- og risikoudvalget i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger, formand for revisions- og risikoudvalget i Arkitekternes Pensionskasse, formand for den rådgivende komite Nasdaq OMX Cph, formand for bestyrelsen i Bikuben Foundation New York Inc., formand for bestyrelsen i Høbbet A/S, formand for bestyrelsen i BIFI A/S, næstformand for bestyrelsen i Enkotec A/S, bestyrelsesmedlem for Boligselskabet KAB, medlem af bestyrelsen i Arkitekternes Ejendomsselskab P/S, medlem af bestyrelsen i Fonden for Socialt Ansvar, medlem af bestyrelsen for Nunafonden, medlem af Nationalmuseets Museumsråd, medlem af bestyrelsen for H.P. Lorentzens Stiftelse

KOMPETENCER: Kendskab til erhvervsdrivende og velgørende fonde samt investering og regnskab.

Mie Levi Fenger, næstformand

INDTRÅDT I BESTYRELSEN: 2020. Nuværende valgperiode udløber i 2024.

STILLING: Strategy Principal i SimCorp

LEDELSESHVERV: Bestyrelsesmedlem i GreenMobility A/S. Derudover medlem af Foreningen Roskilde Festivals bestyrelse.

KOMPETENCER: Indgående erfaring inden for strategi, forretningsudvikling og forandringsledelse og har stået i spidsen for globale tværorganisatoriske transformationer i større danske virksomheder.

Stefan Gejsing

Medarbejdervalgt repræsentant

Indtrådt i bestyrelsen: 2019. Nuværende valgperiode udløber i 2021.

Stilling: Musikbooker

Ledelseshverv: Ingen

Kompetencer: Kendskab til musikbranchen og unges musikforbrug, frivillighed og ledelse, programlægning af kulturbegivenheder

Christian Lynge

Medarbejdervalgt repræsentant

Indtrådt i bestyrelsen: 2014. Nuværende valgperiode udløber i 2020.

Stilling: Servicechef

Ledelseshverv: Medlem af Gimles bestyrelse

Kompetencer: Ledelse, personalehåndtering, frivillighed

Martin Høyer Hansen

INDTRÅDT I BESTYRELSEN: 2018. Nuværende valgperiode udløber 2024.

STILLING: CEO, North-East Family Office

LEDELSESHVERV: Direktør for en række selskaber med relation til North-East Family Office-koncernen og M2H-koncernen.

Derudover: Bestyrelsesformand Liljeborgfonden, bestyrelsesformand North-East Family Office Fondsmæglerselskab A/S, bestyrelsesformand North-East Venture ApS, bestyrelsesmedlem Inno-Overblik ApS, bestyrelsesmedlem Julemærkefonden, bestyrelsesmedlem Liljeborg Ejendomme A/S, bestyrelsesmedlem 919 by E&B A/S, bestyrelsesmedlem Grant Compass A/S, bestyrelsesmedlem Hemonto A/S, bestyrelsesmedlem Hemonto Group Holding ApS, bestyrelsesmedlem Investeringsaktieselskabet Af 11. februar 2012, bestyrelsesmedlem Little Miracles International A/S, bestyrelsesmedlem Little Miracles International Holding ApS, bestyrelsesmedlem North-East Health Care Investment ApS, bestyrelsesmedlem North-East Health Care Holding ApS, bestyrelsesmedlem Bjarne Henrichsen Consulting ApS, bestyrelsesmedlem Henrichsen Invest ApS, bestyrelsesmedlem Mikkel Madsen ApS

KOMPETENCER: Økonomi- og regnskabsmæssige forhold samt erhvervsdrivende og almennyttige fonde.

Gertrud Lindberg Tefre

INDTRÅDT I BESTYRELSEN: 2018. Nuværende valgperiode udløber i 2022.

STILLING: Chef, AU HR Udvikling & Arbejdsmiljø, Aarhus Universitet

LEDELSESHVERV: Bestyrelsesformand, børne- og ungdomsstrygerorkester, MusikSak

KOMPETENCER: Personaleledelse, Personaleadministration, Organisationsudvikling, Ledelsesudvikling, Økonomisk ledelse, Kommunikation, Proces- og projektledelse, Procesoptimering og effektivisering, Digitalisering