Bestyrelsen for Roskilde Kulturservice A/S

Bestyrelsen for Roskilde Kulturservice består af fire generalforsamlingsvalgte og to medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer er frivillige.

Lars Frelle, formand

Indtrådt i bestyrelsen: 2017. Genvalgt i 2018. Valgperioden udløber i 2019.

Stilling: Direktør i Dansk Industri (DI).

Ledelseshverv: Medlem af Foreningen Roskilde Festivals bestyrelse. Sidder i en række udvalg og bestyrelser med fokus på digitalisering.

Kompetencer: Omfattende Ledelseserfaring. Beskæftiget sig indgående med digitalisering i offentlig sektor og private virksomheder. Stor erfaring med strategiudvikling og eksekvering. Omfattende erfaring med den offentlig sektor.

Annette Jorn

Medarbejdervalgt repræsentant

Indtrådt i bestyrelsen: 2015. genvalgt i 2017. Valgperioden udløber i 2019.

Stilling: Programleder for kultur- & organisationsudvikling

Ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i Foreningen Gutter Island Festival

Kompetencer: Frivillighed, HR samt organisationsudvikling.

Christian Lynge

Medarbejdervalgt repræsentant

Indtrådt i bestyrelsen: 2014. Genvalgt i 2016, 2018. Valgperioden udløber i 2020.

Stilling: Servicechef

Ledelseshverv: Mening medlem af Gimles bestyrelse

Kompetencer: Ledelse, personalehåndtering, frivillighed

Søren Kaare-Andersen

INDTRÅDT I BESTYRELSEN: 2018. Valgperioden udløber i 2019.

STILLING: 
Direktør for Bikubenfonden.

LEDELSESHVERV:
Formand for revisions- og risikoudvalget i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger
Formand for revisions- og risikoudvalget i Arkitekternes Pensionskasse
Formand for den rådgivende komite Nasdaq OMX Cph
Formand for bestyrelsen i Bikuben Foundation New York Inc.
Formand for bestyrelsen i Høbbet A/S
Formand for bestyrelsen i BIFI A/S
Næstformand for bestyrelsen i Enkotec A/S
Bestyrelsesmedlem for Boligselskabet KAB
Medlem af bestyrelsen i Arkitekternes Ejendomsselskab P/S
Medlem af bestyrelsen i Fonden for Socialt Ansvar
Medlem af bestyrelsen for Nunafonden
Medlem af Nationalmuseets Museumsråd
Medlem af bestyrelsen for H.P. Lorentzens Stiftelse

KOMPETENCER: Kendskab til erhvervsdrivende og velgørende fonde samt investering og regnskab.

Jacob Tielbo Bøtter

INDTRÅDT I BESTYRELSEN: 2018. Valgperioden udløber i 2019.

STILLING: Selvstændig konsulent

LEDELSESHVERV: Direktør for forlaget Fat Cat Press ApS. Rådgiver for en række start-ups, heriblandt CPH Village og Ernit. 

KOMPETENCER: Kendskab til unge og den digitale branche.

Gertrud Lindberg Tefre

INDTRÅDT I BESTYRELSEN: 2018. Valgperioden udløber i 2019.

STILLING: Chef, AU HR Udvikling & Arbejdsmiljø, Aarhus Universitet

LEDELSESHVERV: Bestyrelsesformand, børne- og ungdomsstrygerorkester, MusikSak

KOMPETENCER: Personaleledelse, Personaleadministration, Organisationsudvikling, Ledelsesudvikling, Økonomisk ledelse, Kommunikation, Proces- og projektledelse, Procesoptimering og effektivisering, Digitalisering