Bestyrelsen for Roskilde Kulturservice A/S

Bestyrelsen for Roskilde Kulturservice består af fire generalforsamlingsvalgte og to medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer er frivillige.

Søren Kaare-Andersen, bestyrelsesleder

INDTRÅDT I BESTYRELSEN: 2018. Nuværende valgperiode udløber i 2023.

STILLING: 
Direktør for Bikubenfonden

LEDELSESHVERV:
Formand for revisions- og risikoudvalget i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger, formand for revisions- og risikoudvalget i Arkitekternes Pensionskasse, formand for den rådgivende komite Nasdaq OMX Cph, formand for bestyrelsen i Bikuben Foundation New York Inc., formand for bestyrelsen i Høbbet A/S, formand for bestyrelsen i BIFI A/S, næstformand for bestyrelsen i Enkotec A/S, bestyrelsesmedlem for Boligselskabet KAB, medlem af bestyrelsen i Arkitekternes Ejendomsselskab P/S, medlem af bestyrelsen i Fonden for Socialt Ansvar, medlem af bestyrelsen for Nunafonden, medlem af Nationalmuseets Museumsråd, medlem af bestyrelsen for H.P. Lorentzens Stiftelse

KOMPETENCER: Kendskab til erhvervsdrivende og velgørende fonde samt investering og regnskab.

Mie Levi Fenger, vicebestyrelsesleder

INDTRÅDT I BESTYRELSEN: 2020. Nuværende valgperiode udløber i 2024.

STILLING: Strategy Principal i SimCorp

LEDELSESHVERV: Bestyrelsesmedlem i GreenMobility A/S. Derudover medlem af Foreningen Roskilde Festivals bestyrelse.

KOMPETENCER: Indgående erfaring inden for strategi, forretningsudvikling og forandringsledelse og har stået i spidsen for globale tværorganisatoriske transformationer i større danske virksomheder.

Stefan Gejsing

Medarbejdervalgt repræsentant

Indtrådt i bestyrelsen: 2019. Nuværende valgperiode udløber i 2023.

Stilling: Musikbooker

Ledelseshverv: Ingen

Kompetencer: Kendskab til musikbranchen og unges musikforbrug, frivillighed og ledelse, programlægning af kulturbegivenheder

Christian Lynge

Medarbejdervalgt repræsentant

Indtrådt i bestyrelsen: 2014. Nuværende valgperiode udløber i 2024.

Stilling: Servicechef

Ledelseshverv: Medlem af Gimles bestyrelse

Kompetencer: Ledelse, personalehåndtering, frivillighed

Martin Høyer Hansen

INDTRÅDT I BESTYRELSEN: 2018. Nuværende valgperiode udløber 2024.

STILLING: Group CEO, North-East Family Office

LEDELSESHVERV: Direktør for en række selskaber med relation til North-East Family Office-koncernen og M2H-koncernen.

Derudover: Bestyrelsesformand Liljeborgfonden, bestyrelsesformand North-East Family Office Fondsmæglerselskab A/S, bestyrelsesformand North-East Family Office ApS, næstformand for bestyrelsen i North-East Family Office SNIPR Investor ApS, bestyrelsesmedlem Aleta A/S, bestyrelsesmedlem Aleta Group Holding, bestyrelsesmedlem Annassurra A/S, bestyrelsesmedlem Julemærkefonden, bestyrelsesmedlem Liljeborg Aktieselskab, bestyrelsesmedlem Hemonto A/S, bestyrelsesmedlem Hemonto Holding ApS, bestyrelsesmedlem North-East Health Care Investment ApS, bestyrelsesmedlem North-East Health Care Holding ApS, bestyrelsesmedlem Henrichsen Invest ApS, bestyrelsesmedlem Mikkel Madsen ApS.

KOMPETENCER: Økonomi- og regnskabsmæssige forhold samt erhvervsdrivende og almennyttige fonde.