Bestyrelsen for Roskilde Kulturservice A/S

Bestyrelsen for Roskilde Kulturservice består af fire generalforsamlingsvalgte og to medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer er frivillige.

Pernille Drost

INDTRÅDT I BESTYRELSEN: Indtrådt i bestyrelsen i 2019. Valgperioden udløber i 2020.

STILLING: Vicedirektør ved Det Kgl. Bibliotek.

LEDELSESHVERV: Diverse udvalg og råd indenfor kulturformidling og biblioteksudvikling. Derudover medlem af Foreningen Roskilde Festivals bestyrelse.

KOMPETENCER: 20 års erfaring med bestyrelsesarbejde både som frivillig og professionel i fagbevægelsen, interesseorganisationer og det private arbejdsmarked. Fuldtidsformand i fagforeningen Bibliotekarforbundet. Derudover har jeg været bestyrelsesmedlem i forskellige udenlandske biblioteksorganisationer.

Annette Jorn

Medarbejdervalgt repræsentant

Indtrådt i bestyrelsen: 2015. genvalgt i 2017. Valgperioden udløber i 2019.

Stilling: Programleder for kultur- & organisationsudvikling

Ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i Foreningen Gutter Island Festival

Kompetencer: Frivillighed, HR samt organisationsudvikling.

Christian Lynge

Medarbejdervalgt repræsentant

Indtrådt i bestyrelsen: 2014. Genvalgt i 2016, 2018. Valgperioden udløber i 2020.

Stilling: Servicechef

Ledelseshverv: Medlem af Gimles bestyrelse

Kompetencer: Ledelse, personalehåndtering, frivillighed

Søren Kaare-Andersen

INDTRÅDT I BESTYRELSEN: 2018. Valgperioden udløber i 2019.

STILLING: 
Direktør for Bikubenfonden.

LEDELSESHVERV:

 • Formand for revisions- og risikoudvalget i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger
 • Formand for revisions- og risikoudvalget i Arkitekternes Pensionskasse
 • Formand for den rådgivende komite Nasdaq OMX Cph
 • Formand for bestyrelsen i Bikuben Foundation New York Inc.
 • Formand for bestyrelsen i Høbbet A/S
 • Formand for bestyrelsen i BIFI A/S
 • Næstformand for bestyrelsen i Enkotec A/S
 • Bestyrelsesmedlem for Boligselskabet KAB
 • Medlem af bestyrelsen i Arkitekternes Ejendomsselskab P/S
 • Medlem af bestyrelsen i Fonden for Socialt Ansvar
 • Medlem af bestyrelsen for Nunafonden
 • Medlem af Nationalmuseets Museumsråd
 • Medlem af bestyrelsen for H.P. Lorentzens Stiftelse

KOMPETENCER: Kendskab til erhvervsdrivende og velgørende fonde samt investering og regnskab.

Jacob Tielbo Bøtter

INDTRÅDT I BESTYRELSEN: 2018. Valgperioden udløber i 2019.

STILLING: Selvstændig konsulent

LEDELSESHVERV: Direktør for forlaget Fat Cat Press ApS. Rådgiver for en række start-ups, heriblandt CPH Village og Ernit. Medlem af Fonden Roskilde Festivals bestyrelse.

KOMPETENCER: Kendskab til unge og den digitale branche.

Gertrud Lindberg Tefre

INDTRÅDT I BESTYRELSEN: 2018. Genvalgt 2019. Valgperioden udløber i 2020.

STILLING: Chef, AU HR Udvikling & Arbejdsmiljø, Aarhus Universitet

LEDELSESHVERV: Bestyrelsesformand, børne- og ungdomsstrygerorkester, MusikSak

KOMPETENCER: Personaleledelse, Personaleadministration, Organisationsudvikling, Ledelsesudvikling, Økonomisk ledelse, Kommunikation, Proces- og projektledelse, Procesoptimering og effektivisering, Digitalisering