Bestyrelsen for Roskilde Kulturservice A/S

Bestyrelsen for Roskilde Kulturservice består af fire generalforsamlingsvalgte og to medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer er frivillige.

Søren Kaare-Andersen, bestyrelsesleder

INDTRÅDT I BESTYRELSEN: 2018. Nuværende valgperiode udløber i 2023.

STILLING: 
Direktør for Bikubenfonden

LEDELSESHVERV:
Formand for revisions- og risikoudvalget i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger, formand for revisions- og risikoudvalget i Arkitekternes Pensionskasse, formand for den rådgivende komite Nasdaq OMX Cph, formand for bestyrelsen i Bikuben Foundation New York Inc., formand for bestyrelsen i Høbbet A/S, formand for bestyrelsen i BIFI A/S, næstformand for bestyrelsen i Enkotec A/S, bestyrelsesmedlem for Boligselskabet KAB, medlem af bestyrelsen i Arkitekternes Ejendomsselskab P/S, medlem af bestyrelsen i Fonden for Socialt Ansvar, medlem af bestyrelsen for Nunafonden, medlem af Nationalmuseets Museumsråd, medlem af bestyrelsen for H.P. Lorentzens Stiftelse

KOMPETENCER: Kendskab til erhvervsdrivende og velgørende fonde samt investering og regnskab.

Stefan Gejsing

Medarbejdervalgt repræsentant

Indtrådt i bestyrelsen: 2019. Nuværende valgperiode udløber i 2025.

Stilling: Musikbooker

Ledelseshverv: Ingen

Kompetencer: Kendskab til musikbranchen og unges musikforbrug, frivillighed og ledelse, programlægning af kulturbegivenheder

Christian Lynge

Medarbejdervalgt repræsentant

Indtrådt i bestyrelsen: 2014. Nuværende valgperiode udløber i 2024.

Stilling: Servicechef

Ledelseshverv: Medlem af Gimles bestyrelse

Kompetencer: Ledelse, personalehåndtering, frivillighed

Martin Høyer Hansen

INDTRÅDT I BESTYRELSEN: 2018. Nuværende valgperiode udløber 2024.

STILLING: Group CEO, North-East Family Office

LEDELSESHVERV: Direktør for en række selskaber med relation til North-East Family Office-koncernen og M2H-koncernen.

Derudover: Bestyrelsesformand Liljeborgfonden, bestyrelsesformand North-East Family Office Fondsmæglerselskab A/S, bestyrelsesformand North-East Family Office ApS, næstformand for bestyrelsen i North-East Family Office SNIPR Investor ApS, bestyrelsesmedlem Aleta A/S, bestyrelsesmedlem Aleta Group Holding, bestyrelsesmedlem Annassurra A/S, bestyrelsesmedlem Julemærkefonden, bestyrelsesmedlem Liljeborg Aktieselskab, bestyrelsesmedlem Hemonto A/S, bestyrelsesmedlem Hemonto Holding ApS, bestyrelsesmedlem North-East Health Care Investment ApS, bestyrelsesmedlem North-East Health Care Holding ApS, bestyrelsesmedlem Henrichsen Invest ApS, bestyrelsesmedlem Mikkel Madsen ApS.

KOMPETENCER: Økonomi- og regnskabsmæssige forhold samt erhvervsdrivende og almennyttige fonde.

Kathrine Ploug Samuelsen

Indtrådt i bestyrelsen 2023. Nuværende valgperiode udløber 2026

Stilling: Investment Project Coordinator, Novo Nordisk

LedelseshvervOpdateres snart

Kompetencer: Projektledelse og projektsupport på større investeringsprojekter og byggerier samt intern strategisk kommunikation. Ledelsesmæssig erfaring med frivillighed, herunder som Teamleder for team barer på Roskilde Festival.

Mette Touborg

Foto: Asbjørn Ravn.

Indtrådt i bestyrelsen 2023. Nuværende valgperiode udløber 2026.

Stilling: Sygehusdirektør, Holbæk Sygehus, Region Sjælland

Ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i Fonden Sct. Hans Have, Medlem af Det Politiske Akademi. 

Kompetencer: Mere end 20 års ledelseserfaring, heraf ca. 7 år som borgmester og 7 år som direktør i det kommunale/regionale. Stor indsigt i politik og politisk beslutningstagning samt kommunal forvaltning. Indgående kendskab til kultur- og fritidsområdet, bygge- og anlæg samt sundhedsområdet. Tidligere medlem af en række bestyrelser, herunder blandt andet som formand for Lokale- og Anlægsfonden og Madens Folkemøde samt medlem af Kommunernes Landsforening.  

Kristine Barenholdt Bruun

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem (suppleant)

Valgt som suppleant til bestyrelsen 2023. Nuværende valgperiode udløber 2025

Stilling: Projektleder af Det Cirkulære Laboratorium

Ledelseshverv: Medlem af Madlands Board of Advisors

Kompetencer: Projektledelse, miljømæssig bæredygtighed og cirkularitet, foreningsudvikling.