Roskilde Festival Gruppen

Vi fremmer forandring gennem fællesskaber, kunst og kreativitet året rundt.

SCROLL NED

Kunstnerisk Bæredygtighed

Kunstnerisk bæredygtighed handler om at skabe forandring og udvikling i kulturlivet og samtidig skubbe på for lige adgang til at fremføre og opleve kunsten.

Kunsten kan sætte perspektiv på det, vi ellers ikke kan se. Vi har en rolle i at styrke kunstens position i samfundet, og vi støtter aktivt de kunstneriske vækstlag og stiller festivalen til rådighed for nye kunstneriske møder, formater og eksperimenter.

Læs her om vores indsatsområder, der bidrager til bæredygtig udvikling inden for kunsten:

  1. Vækstlag og innovation
    Vi engagerer og styrker de nye generationer af kunstnere.

  2. Progressiv kunst
    Vi yder støtte til nyskabende kunstoplevelser.

  3. Ansvarlig kuratering
    Vi skaber ansvarlige arbejdsforhold for kunstnere.

Læs om vores indsatser og resultater inden for de tre områder nedenfor.

Film: Arkitektur og byplanlægning

Filmen udforsker hvordan Roskilde Festival fungerer som et gigantisk levende bylaboratorium, der kan inspirere og sætte retning for fremtidens byudvikling. Læs mere i udgivelsen 'En By' nederst på siden

Jacob Schjørring Jensen

Vækstlag og innovation

Udvalgte indsatser og resultater i vores arbejde med at engagere og styrke de nye generationer af kunstnere:

Musikalske debutanter:
Vores mål er, at mindst 75% af musikken på Roskilde Festival skal være fra debutanter. Roskilde Festival fungerer som en platform for unge kunstnere, der endnu ikke har opnået den fortjente eksponering. Vores fokus på nye talenter bygger på en overbevisning om, at det ofte er de innovative kunstnere og debattører, der bærer de mest samfundsrelevante dagsordener frem.

Etablerede kunstnere som Artigeardit, Blæst, Jada, Mø, Tessa, og The Minds of 99 oplevede deres første store publikum på Roskilde Festivals mindre scener, hvorefter de rykkede til festivalens større scener.

Kuratering af kunst og aktivisme
Vores program for kunst og aktivisme spiller en central rolle i understøttelse af nye talenter. I 2024 vil kunstnere i starten af deres karriere, såsom Banaan Al-Nasser, Ragnhild May, Jean Marc Routhier, Jonas Kjeldgaard Sørensen, Rasmus Søndergaard Johannsen, og Yujin Jung skabe nye værker og installationer gennem vores samarbejde med Art Hub Copenhagen.

Spirende organisationer som FLOR, Klimapsykologisk Ungdomsforening, Rapolitics og Den Grønne Ungdomsbevægelse bringer nye unge stemmer frem i kulturen.

I partnerskab med Det Kongelige Akademi for Arkitekter og Den Danske Filmskole tilbyder vi også en platform til en række forskningsprojekter og kreative udtryk fra det kunstneriske vækstlag.

Vækstlagsdonationer
Gennem donationer til kunstneriske og aktivistiske vækstlag støtter vi idéer og initiativer, der kan bringe kunsten og samfundet nye steder hen. Det økonomiske overskud fra festivalen skaber på denne måde en frugtbar grobund for nye idéer og fællesskaber.

I perioden 2022-2023 har vi uddelt mere end tre millioner kroner til 54 forskellige aktører fra de kreative vækstlag, som aktivt engagerer sig i nogle af tidens store samfundsmæssige dagsordener.

Festival som bylaboratorium
Hvert år bygger vi en 'festivalby' med infrastruktur, arkitektur, byrum, handels- og foreningsliv samt kunst og kultur. Festivalbyens størrelse og midlertidige natur omdanner den til et omfattende, levende laboratorium.

Hvert år genopfinder festivalbyen så at sige sig selv, hvilket giver os unikke muligheder for at eksperimentere og afprøve nye ideer. Denne proces demonstrerer, hvordan kunst og kultur kan transformere deltagerne, inspirere til nye fællesskaber og skabe nye måder at interagere på.

Freja Gyldendal

Progressiv kunst

Udvalgte indsatser og resultater i vores arbejde med at styrke nyskabende kunstoplevelser:

Nye oplevelsesrum
Vi opfatter kunstnere som samarbejdspartnere, og vi stræber efter at udvikle værker og installationer i tæt samarbejde med kunstnerne.  Samtidig indretter vi festivalpladsen, så den understøtter nye kunstneriske oplevelser. På den måde bliver festivalbyen en kreativ legeplads og et udviklingsrum, hvor nye idéer opstår og realiseres.

Oplevelsesrum som Platform og FLOKKR er nogle af de projekter, der leger med indhold, scenografier og interaktionen mellem kunst og deltagere. De flere kilometer graffitiværker på festivalbyens facader og hegn skabes på stedet i et fællesskab bestående af over 100 kunstnere fra hele verden,

I 2024 bruger vi læringen fra FLOKKR med performances, der kommer helt tæt på deltagerne, til at skabe en særlig aften i Avalon-teltet. Her vil alle shows foregår midt i teltet i stedet for oppe på den traditionelle scene.

Udviklende partnerskaber
Sammen med Betty Nansen Teatret har vi udviklet koncertformatet Iscenesat, hvor kunstnere som Konvent, When Saints Go Machine, Bisse, Iris Gold og First Hate har bragt musik og teater sammen i nye eksperimenterende møder.

Andre projekter skaber vi gennem partnerskaber med andre kulturinstitutioner, hvor erfaringer, viden og idéer på tværs skaber nye typer oplevelser. Lowlands Festival og Roskilde Festival præsenterer sammen en workshop, parade og kæmpestor interaktivt pallietværk af den internationalt anerkendte Lara Schnitger

Jacob Schjørring Jensen

Ansvarlig kuratering

Udvalgte indsatser og resultater i vores arbejde med at skabe ansvarlige arbejdsforhold for kunstnere:

Diversitet i programlægning
Roskilde Festivals musik- og kunstprogram skal afspejle forskellighed i kunstneriske udtryksformer, kønsrepræsentation, etnicitet og nationalitet.

Forskellighed er vigtig for at øge den mellemmenneskelige forståelse i vores samfund, og kunst kan være et redskab til at skabe forandring og vise nye perspektiver.

Udover fokus på mange typer diversitet i programlægningen og egen organisation, arbejder vi med diversitet inden for tre overordnede områder: Støtte til vækstlag, fremhævelse af rollemodeller samt vidensdeling og dialog.

Arbejdsforhold for kunstnere
Kunstnerne er medskabere af festivalen, der er med til at give gæsterne de store oplevelser. Ikke kun på musikscenerne, men også gennem alle de performances, værker og installationer, der indgår i billetkøbernes samlede oplevelse.

Det betyder, at kunstnerne honoreres i henhold til branchens aftalte standardsatser eller i samråd med branchernes faglige organisationer. Samtidig tilbyder vi ordentlige forhold på selve festivalen i form af sikre faciliteter, tekniske forhold og forplejning.