Roskilde Festival Gruppen

Vi fremmer forandring gennem fællesskaber, kunst og kreativitet året rundt.

SCROLL NED

Social Bæredygtighed

Social bæredygtighed handler for os om at skabe mangfoldige fællesskaber og bedre vilkår for mennesker.

Roskilde Festival Gruppen arbejder for fællesskab, diversitet og lighed i alle vores aktiviteter. Gennem respektfulde frirum og fællesskaber styrker vi aktivistiske unge stemmer, frivillighed og engagement i en fælles bæredygtig fremtid.  

Vores aktiviteter strækker sig fra inspiration og refleksion til konkrete handlinger, der skal bidrage til positive forandringer i både vores organisation og i omverden.

For at indfri disse ambitioner har vi sat disse tre mål for vores sociale indsatser:

 1. Respektfulde fællesskaber
  Vi udvikler mangfoldige og respektfulde fællesskaber.

 2. Frivilligt engagement
  Vi styrker og dyrker det frivillige engagement.

 3. Unges sociale engagement 
  Vi understøtter unges sociale engagement gennem donationer og aktiviteter.

Læs om vores indsatser og resultater inden for de tre mål nedenfor.

Luna Stage

Respektfulde fællesskaber

Udvalgte indsatser og resultater i vores arbejde med at udvikle mangfoldige og respektfulde fællesskaber for alle deltagere:

 • Adfærd: Gennem adfærdsindsatsen Orange Together har vi siden 2016 indsamlet viden om grænseoverskridende adfærd på Roskilde Festival. I 2016 oplevede 20 procent af de adspurgte kvinder uønskede tilråb, hvor det i 2019 var faldet til 11 procent, mens tallet er 17 procent i 2024.

  Vores fortsatte ambition med Orange Together er at inspirere deltagerne til at sætte standarder for socialt acceptabel og respektfuld adfærd på både festivalen og i deres omverden. I 2024 har vi fortsat et mål om, at færre deltagere på Roskilde Festival oplever grænseoverskridende adfærd.

  Find erfaringer og viden om trivsel og grænseoverskridende adfærd på Roskilde festival 2023 i Orange Together-rapporten nederst på denne side.

 • Diversitet og lighed: Vi har udviklet en handleplan for diversitet og lighed for hele Roskilde Festival Gruppen. Frem mod 2025 har vi sat konkrete målsætninger for vores arbejde med social bæredygtighed inden for indsatsområderne mangfoldighed, adfærd og trivsel.

  Formålet med handleplanen er at skabe mere inviterende fællesskaber og sikre social sammenhængskraft igennem konkrete handlinger og aktiviteter.

  Se handleplanen nederst på denne side.

 • Alkoholkultur: Vi har i 2023 udarbejdet en handleplan om alkoholkultur, som har til formål at skabe et trygt, reflekteret og åbent fællesskab gennem en balanceret og ansvarlig alkoholkultur i vores begivenheder.

  Alkoholindtagelse og festkultur fylder på en ungdomskulturfestival som Roskilde Festival. Vi har som vært og arrangør et ansvar i forhold til unges oplevelser og erfaringer med bivirkninger og eksklusion i forbindelse med alkoholindtagelse. 

  I 2024 udvikler vi en alkoholpolitik, der skal danne ramme om udvikling af konkrete tiltag. 

  Se handleplanen for alkoholkultur nederst på denne side.
Vækst Visuals

Frivilligt engagement

Udvalgte indsatser og resultater i vores arbejde med at styrke frivilligt engagement:

 • Udvikling af nye engagementsformer: Med udgangspunkt i kompetencer inden for frivillighed arbejder vi på at udvikle nye måder at engagere sig på.

  Vores mål er at gøre det endnu mere attraktivt for et bredere spektrum af mennesker at blive en del af vores organisation og forening. Vi ønsker at motivere flere til at deltage i de sager og begivenheder, der interesserer dem.

  I samarbejde med Roskilde Kommune fokuserer vi særligt på at tiltrække unge fra faglige uddannelser i lokalområdet og integrere dem i vores fællesskaber.

 • Frivilligtilfredshed: Vi anvender vores interne og årlige tilfredshedsundersøgelse blandt frivillige på Roskilde Festival som en indikator for vores evne til at skabe bæredygtige rammer for frivilligt engagement.

  I 2022 udtrykte 83% af de adspurgte frivillige tilfredshed eller stor tilfredshed med deres oplevelser som frivillige ved festivalen. Dette tal steg til 87% i 2023.

  Endvidere anbefalede 91% af de frivillige i 2023 andre at blive frivillige, en markant stigning fra 79% i 2022. I 2024 sigter vi efter at opretholde denne positive trend.
 • Helårsengagement: Roskilde Festival er resultatet af indsatserne fra over 2.500 frivillige, som engagerer sig året rundt eller i månederne op til festivalen.

  Vi ønsker samtidig at styrke det helårlige engagement også ved andre begivenheder end Roskilde Festival via RFX. I 2022 var 203 personer frivillige tilknyttede som årsfrivillige i andre begivenheder end Roskilde Festival. I 2023 var målsætningen 240, og i 2024 har vi sat et mål om at engagere 280 årsfrivillige i RFX.
Jacob Schjørring Jensen

Unges sociale engagement

Udvalgte indsatser og resultater i vores understøttelse af unges sociale engagement gennem donationer og aktiviteter:

 • Støtte til sårbare: Frem mod 2025 koncentrerer vi os om at støtte børn og unge i sårbare livssituationer, og vi udforsker kunstens potentiale til at fremme trivsel. Vi støtter initiativer, der udvikler, demonstrerer og formidler, hvordan kulturelle aktiviteter kan spille en central rolle i at forbedre trivsel og mental sundhed.

  Vores fokus har afsæt i en overbevisning om, at en kobling af kulturelle aktiviteter og sociale indsatser for børn og unge rummer et betydeligt og endnu ikke fuldt realiseret potentiale.

  Læs uddelingspolitikken nederst på siden.

 • Donationer: I 2022 uddelte Roskilde Festival Gruppen 2.914.634 kr. til 31 modtagere inden for social bæredygtighed.

  I 2023 var det 11.584.119 kr. til 30 modtagere, der beskæftiger sig med blandt andet børn og unges adgang til inkluderende, positive fællesskaber, trivsel, mental sundhed samt unges indflydelse og handlekraft.

 • NGO-støtte: Vi har et mål om at bistå nystartede nonprofit-organisationer i deres arbejde inden for social bæredygtighed. I 2022 uddelte vi 1.750.786 kroner til 19 sådanne vækstlags-NGO'er. I 2023 øgede vi støtten og uddelte 3.150.000 kr. til 11 modtagere.

 • Analyse af forestillingsevne: I perioden 2023-2025 vil vi i forbindelse med Roskilde Festivals tematiske fokus på UTOPIA gennemføre en analyse af unges forestillingsevne og engagement.

  Dette projekt vil bl.a. blive udført i samarbejde med ungdomsforsker Jonas Lieberkind fra Aarhus Universitet, Ungdomsbureauet og Akademiet for Social Innovation.