Roskilde Festival Gruppen

Vi fremmer forandring gennem fællesskaber, kunst og kreativitet året rundt.

SCROLL NED

Bestyrelser

Mød Roskilde Festival Gruppens bestyrelser. 

Der er tre bestyrelser i Roskilde Festival Gruppen: en for Foreningen Roskilde Festival, en for Fonden Roskilde Festival og en for Roskilde Kulturservice A/S.

Læs om vores organisering og de tre juridiske enheder på denne side.

Foreningen Roskilde Festival

Bestyrelsesmedlemmer vælges på en årlig generalforsamling af Foreningen Roskilde Festivals medlemmer.

Bestyrelsen fastsætter de strategiske rammer og uddeler hvert år festivalens overskud til velgørende formål. Bestyrelsen kan selv supplere sig med to medlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer er frivillige.

Læs om Foreningen Roskilde Festival på denne side

Matias Moel Dalsgaard

MATIAS MØL DALSGAARD

BESTYRELSESLEDER
Matias indtrådte i bestyrelsen i 2021, og valgperiode udløber i 2024. Han er stifter og direktør for GoMore og sidder i bestyrelsen for BRFholding A/S og ArtHubCopenhagen. Med sin faglige baggrund inden for kultur, digitale virksomheder og iværksætteri bidrager han med indsigt i virksomhedsudvikling og ledelse.
Marianne Ifversen

MARIANNE IFVERSEN

VICEBESTYRELSESLEDER
Marianne indtrådte i bestyrelsen i 2016, og valgperiode udløber i 2025. Hun er overlæge på Rigshospitalets børneafdeling og bestyrelsesmedlem i Fonden The Lake. Med nationalt og internationalt kendskab til musik- og kulturbranchen samt erfaring fra ledelsesposter bidrager hun med indsigt i ungdomskultur, frivillighed, branding og strategi.
Louisesonnedyreborg 1 1 Sh

LOUISE SONNE DYREBORG

BESTYRELSESMEDLEM
Louise indtrådte i bestyrelsen i 2024, og valgperiode udløber i 2027.
Laerke Uldal

LÆRKE ULDAL

Bestyrelsesmedlem
Lærke Uldal indtrådte i bestyrelsen i 2023, og hendes valgperiode udløber i 2026. Hun arbejder som musikpolitisk projektleder og livebooker, fellow hos European Music Council og dansk repræsentant i Music City European Exchange. Hendes faglige baggrund dækker musikledelse, livebooking, kulturpolitik, frivilligledelse, ungdomskultur og diversitetsstrategi.
Morten Storr

MORTEN STORR

Bestyrelsesmedlem
Morten Storr indtrådte i bestyrelsen i 2022, og hans valgperiode udløber i 2025. Han er Senior manager hos Novo Nordisk Han bidrager med erfaring inden for frivillighed og engagerede fællesskaber og international forretningsudvikling samt kompetence inden for strategisk økonomistyring og forandringsledelse.
Olav Hesseldahl

OLAV HESSELDAHL

Bestyrelsesmedlem
Olav indtrådte i bestyrelsen i 2020, og valgperiode udløber i 2026. Han er tidligere direktør for Ungdomsbureauet og stifter af Ungdommens Folkemøde. Som projektchef hos Grundlovsfesten og rektor for Det Politiske Akademi bidrager han med viden om ungdomskultur, engagement, partnerskaber, festivalledelse og strategiudvikling.
Thomas Hofman Bang

THOMAS HOFMAN-BANG

Bestyrelsesmedlem
Thomas er udpeget af bestyrelsen som medlem i 2021 for en treårig periode. Han er direktør i Industriens Fond samt Næstformand i Bikubenfonden og Formand for CBS Academic Housing. Han bidrager med ledelseserfaring fra globale organisationer og har bl.a. beskæftiget sig med strategi, forretningsudvikling, økonomisk styring, entreprenørskab og udvikling af almennyttige fonde.

Fonden Roskilde Festival

Fire medlemmer udpeges af Foreningen Roskilde Festivals bestyrelse, mens Fonden Roskilde Festivals bestyrelse selv kan udpege 1-2 supplerende medlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer er frivillige.

Læs om Fonden Roskilde Festival på denne side.

Se bestyrelsens kompetencer og ledelseshverv i Redegørelse for fondsledelse i Fonden Foskilde Festivals Årsberetning via denne side.

Christian Folden Lund

CHRISTIAN FOLDEN LUND

BESTYRELSESLEDER
Christian Folden Lund indtrådte i bestyrelsen i 2016, og hans valgperiode udløber i 2024. Han er Group CCO for BC Hospitality Group og har bestyrelsesposter hos AS3 A/S, Profil Rejser A/S, VEO ApS og Trap Danmark, og hans faglige baggrund dækker digitalisering og udvikling af underholdningsforretninger.
Steen Joergensen

STEEN JØRGENSEN

Bestyrelsesmedlem
Steen Jørgensen indtrådte i bestyrelsen i 2010, og hans valgperiode udløber i 2025. Som direktør for spillestedet Vega og bestyrelsesmedlem i både Kulturbegivenhedsfonden Odd Production og Fonden Gjethuset samt medlem af repræsentantskabet i Sankt Annæ MBK bidrager han med mangeårig erfaring og indsigt i ledelse og udvikling af musikbranchen.
Martin Hoeyer Hansen

MARTIN HØYER-HANSEN

Bestyrelsesmedlem
Martin indtrådte i bestyrelsen i 2018, og hans valgperiode udløber i 2024. Som Group CEO for North-East Family Office og direktør for relaterede selskaber, samt bestyrelsesformand og -medlem i flere fonde og selskaber, herunder Liljeborgfonden og Julemærkefonden, har han kendskab til økonomi, regnskab, erhvervsdrift samt ledelse af almennyttige fonde.
Laerke Hein

LÆRKE HEIN

Bestyrelsesmedlem
Lærke indtrådte i bestyrelsen i 2023, og hendes valgperiode udløber i 2026. Hun er CEO for Tunnelfabrikken og næstforperson for Fonden de åbne rum med yderligere bestyrelsesroller i HOPE og Hjem til Alle Alliance. Med erfaring i ledelse og som forretningsudvikler og iværksætter inden for kultur, idræt, og bykultur har hun stort kendskab til byudvikling, byggeri og bæredygtighed.

Roskilde Kulturservice A/S

Bestyrelsen for Roskilde Kulturservice består af fire generalforsamlingsvalgte og to medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer er frivillige.

Læs om Roskilde Kulturservice A/S på denne side.

Soeren Kaare

SØREN KAARE-ANDERSEN

BESTYRELSESLEDER
Søren indtrådte i bestyrelsen i 2018, og valgperioden udløber i 2023. Han er direktør for Bikubenfonden og formand i flere revisionsudvalg samt bestyrelser, heriblandt Bikuben Foundation New York Inc. og Høbbet A/S. Hans ekspertise omfatter fondsledelse, investering og regnskab.
Katrine Ploug Samuelsen Rks

KATHRINE PLOUG SAMUELSEN

Bestyrelsesmedlem
Kathrine indtrådte i bestyrelsen i 2023, og hendes valgperiode udløber i 2026. Hun arbejder som Investment Project Coordinator hos Novo Nordisk. Hendes kompetencer inkluderer projektledelse og -support på store investeringsprojekter og byggerier, samt intern strategisk kommunikation. Hun har ligeledes ledelseserfaring inden for frivillighed, bl.a. som teamleder for barerne på Roskilde Festival.
Mette Touborg Rks

METTE TOUBORG

Bestyrelsesmedlem
Mette indtrådte i bestyrelsen i 2023, og hendes valgperiode udløber i 2026. Hun er sygehusdirektør på Holbæk Sygehus og sidder i bestyrelsen for Fonden Sct. Hans Have og er medlem af Det Politiske Akademi. Med over 20 års ledelseserfaring, herunder som borgmester og direktør, besidder hun indsigt i politisk beslutningstagning, kommunal forvaltning, kultur- og fritidsområdet, bygge- og anlægsprojekter samt sundhedssektoren.
Stefan Gejsing

STEFAN GEJSING

Medarbejdervalgt repræsentant
Stefan indtrådte i bestyrelsen i 2019 som medarbejdervalgt repræsentant, og hans valgperiode udløber i 2025. Han arbejder som musikbooker i Roskilde Festival Gruppen og bidrager med kompetencer inden for musikbranchen og forståelse for unges musikforbrug. Hans erfaring omfatter også frivillighed, ledelse og programlægning af kulturbegivenheder.
Christian Lynge

CHRISTIAN LYNGE

Medarbejdervalgt repræsentant
Christian indtrådte i bestyrelsen i 2014 som medarbejdervalgt repræsentant, og hans valgperiode udløber i 2024. Han er ansat som servicechef i Roskilde Festival Gruppen og er desuden medlem af Fonden Gimles bestyrelse. Han bidrager med erfaring inden for ledelse, personalehåndtering og frivillighed.
Kristine Barenholdt Bruun Rks

KRISTINE BARENHOLDT BRUUN

Medarbejdervalgt repræsentant (suppleant)
Kristine indtrådte som suppleant til bestyrelsen i 2023 med en valgperiode, der udløber i 2025. Som projektleder for Det Cirkulære Laboratorium og medlem af Madlands Board of Advisors medbringer hun erfaring inden for projektledelse, miljømæssig bæredygtighed og cirkularitet samt foreningsudvikling.

Direktion

Bestyrelserne har ansat en direktion, der er ansvarlig for Roskilde Festival Gruppens daglige ledelse. Direktionen består af Signe Lopdrup (Administrerende direktør), Jonas Wilstrup (Økonomidirektør), Christina Bilde (Vicedirektør, kommunikation, partnerskaber og filantropi) samt Annette Jorn (Vicedirektør, HR, organisation og engagement).

Organisering: Sådan arbejder vi