Roskilde Festival Gruppen

Vi fremmer forandring gennem fællesskaber, kunst og kreativitet året rundt.

SCROLL NED
Kim Matthäi Leland

Bliv partner

Forandring skal skabes i fællesskab. Roskilde Festival Gruppen udvikler sig og skaber bæredygtig forandring gennem stærke, værdibårne partnerskaber.

Vores partnere deler vores værdier og strategiske ambitioner og supplerer vores viden og kompetencer.

På den måde kan partnerskaberne bidrage til nytænkning og til at sætte nye ambitiøse mål og dagsordener i fællesskab.

Vi definerer partnere som organisationer eller aktører, som investerer tid, viden, brand eller økonomi – ofte i kombinationer af disse typer investeringer – i et samarbejde med os om at nå fælles mål, der harmonerer med Roskilde Festival Gruppens strategiske ambitioner.

Roskilde Festival Gruppen er præget af verden omkring os – og vores opgave er tilsvarende at påvirke omverden.

Det kan vi kun gøre, når vi lader eksterne impulser, idéer, kompetencer og tendenser influere vores udvikling. Derfor inddrager vi så vidt muligt partnere i den tidlige idéfase, når vi udvikler projekter og indsatser.

Gennem partnerskaberne stræber vi efter at indfri vores strategiske ambitioner med blik på vores økonomiske, sociale, miljømæssige og kunstneriske bundlinjer.

Kontakt

Alle henvendelser vedrørende partnerskaber fremsendes til partnerskaber@roskilde-festival.dk. Læs mere på Roskilde Festivals hjemmeside om mulighederne for at deltage på begivenheden Roskilde Festival som partner.