Roskilde Festival Gruppen

Vi fremmer forandring gennem fællesskaber, kunst og kreativitet året rundt.

SCROLL NED

Økonomisk Bæredygtighed

Læs her hvordan Roskilde Festival Gruppen sikrer en bæredygtig økonomisk udvikling.

Roskilde Festival er en indsamlingsbegivenhed, der har til formål at skabe et økonomisk overskud, der udloddes til humanitært, almennyttigt og kulturelt arbejde til gavn for især børn og unge.

Roskilde Festival Gruppen, som er vores samlede almennyttige virksomhed, skal skabe et økonomisk overskud til udlodning og understøtte gruppens samlede formål. Samtidig skal gruppen sikre festivalorganisationens eksistens på lang sigt.

For at indfri disse ambitioner har vi sat disse økonomiske målsætninger for vores indsatser:

  1. Platform for indtjening
    Vi fungerer som en platform for andre aktører, der via deres deltagelse kan genere midler til gavn for deres virke.

  2. Overskud til uddeling
    Vi skaber økonomisk værdi for samfundet ved at udlodde festivalens overskud til  almennyttige formål.

  3. En samlet almennyttig virksomhed
    Vi fremtidssikrer Roskilde Festival og sikrer, at alle vores aktiviteter er i overensstemmelse med det almennyttige formål.

Læs om vores indsatser og resultater inden for de tre mål nedenfor.

Alex Luka Ladime

Platform for indtjening

Vi skaber Roskilde Festival sammen med andre foreninger og organisationer fra store dele af kulturlivet og civilsamfundet.

Roskilde Festival fungerer på den måde som en platform for andre aktører, der via deres deltagelse på festivalen kan genere midler til gavn for deres virke.

Samlet løfter aktørerne festivaloplevelsen. Deres deltagelse er samtidig en måde, hvorpå vi som festival kan bidrage økonomisk til udvikling af kulturlivet og civilsamfundet, der rækker ud over Foreningen Roskilde Festivals økonomiske overskud.

I 2022 tjente de cirka 200 foreninger, virksomheder og organisationer 31,4 millioner kroner på Roskilde Festival.

Ungdommens Røde Kors

Overskud til udlodning

Foreningen Roskilde Festival, der arrangerer festivalen, har som formål at støtte initiativer, der er til gavn for børn og unge, samt at støtte humanitært, almennyttigt og kulturelt arbejde.

Siden begyndelsen i 70'erne har festivalen genereret over 429 millioner kroner til udlodning.

Disse aktiviteter er samlet set med til at sikre Roskilde Festival som en begivenhed og organisation, der gør en økonomisk forskel for andre gennem udlodning af overskuddet.

Vækst Visuals

En samlet almennyttig virksomhed

Alle vores øvrige aktiviteter året rundt i Roskilde Festival Gruppen støtter det almennyttige formål.

Foreningen Roskilde Festival arrangerer den årlige Roskilde Festival, mens Fonden Roskilde Festival sætter organisationens mange kompetencer i spil andre steder.

Da foreningen donerer hele sit økonomiske overskud efter hver festival og derfor ikke har en opsparing i banken, kan fonden hjælpe foreningen, hvis denne skulle komme i økonomiske vanskeligheder.

Med organiseringen i Roskilde Festival-gruppen har vi fremtidssikret arrangementet Roskilde Festival og samtidig sikret, at alle vores aktiviteter understøtter samme almennyttige formål.

Økonomiske nøgletal

14,9

mio. kr.

Foreningen Roskilde Festivals overskud til udlodning efter afholdelsen af Roskilde Festival i 2022.

47,8

mio. kr.

Det samlede økonomiske aftryk på civilsamfundet efter afholdelsen af Roskilde Festival 2022 målt på Foreningen og Fondens resultater til udlodning samt andre aktørers indtjening på festivalen.

31,4

Mio. kr.

Andre aktørers indtjening på Roskilde Festival 2022 i forbindelse med opgaver som madhandel samt værts- og serviceopgaver.

429

mio. kr.

Det samlede beløb genereret af Roskilde Festival Gruppen til udlodning. Beløbet dækker over udbetalte og disponerede udlodninger fra Foreningen Roskilde Festival og Fonden Roskilde Festival siden 1972.

361

mio. kr.

Den samlede indtjening siden 1999 for aktører, som deltager på Roskilde Festival med madhandel og værts- og serviceopgaver. Deres deltagelse er en måde for festivalen at bidrage økonomisk til civilsamfundets udvikling.