Roskilde Festival Gruppen

Vi fremmer forandring gennem fællesskaber, kunst og kreativitet året rundt.

SCROLL NED
Jesper Guhle / Global Kidz
Global Kidz tilbyder danseundervisning for børn og unge. Foreningen har modtaget midler fra Roskilde Festival.

Donationer

Vi udlodder alt økonomisk overskud til gavn for børn og unge. Læs her hvordan vi støtter.

Roskilde Festival Gruppen er en almennyttig og velgørende organisation.

Alle donationer fra Roskilde Festival Gruppen støtter børns og unges muligheder og har særligt fokus på initiativer, der bakker op om børn og unges trivsel og engagement. 

Vi donerer også andet end penge. Det gør vi ved at sætte viden, netværk og aktiviteter i spil i samarbejde med partnere året rundt.

Katalysator for engagement
Vores donationer skal fungere som katalysatorer for børn og unges engagement. Donationerne skal skubbe på unges indflydelse og nye idéer for en mere bæredygtig verden – både klimamæssigt, socialt og kulturelt.

Tidens største udfordringer løses i fællesskaber. Når vi udvælger donationsformål, prioriterer vi frivillighed, mangfoldige fællesskaber, tværfaglige samarbejdsformer og støtte til kunstneriske vækstlag.

Unge drømme
Frem mod 2025 sætter vi særligt fokus på børn og unge i sårbare livssituationer og på kunstens trivselsfremmende potentiale under overskriften 'Vi giver unge drømme liv'.

Vi vil støtte initiativer, der udvikler, demonstrerer og formidler sammenhængen mellem kultur, trivsel og mental sundhed. For netop koblingen mellem kulturelle aktiviteter og sociale indsatser for børn og unge er et felt, der besidder et stort og endnu uforløst potentiale.

Sådan støtter vi 
For at sikre stærk sammenhæng mellem festivalens kerneværdier, fokusområder og donationer, modtager vi generelt ikke donationsansøgninger.

Vi udpeger løbende støtteværdige projekter og initiativer, og hvert efterår inviterer vi vores omverden til et Open Call, hvorfra en stor del af overskuddet udloddes.

Se modtagere af donationer fra henholdsvis Foreningen Roskilde Festival og Fonden Roskilde Festival på denne side.

Samlede donationer

429

Mio. kr.

Det samlede beløb genereret af Roskilde Festival Gruppen til udlodning. Beløbet dækker over udbetalte og disponerede udlodninger fra Foreningen Roskilde Festival og Fonden Roskilde Festival siden 1972.