Roskilde Festival Gruppen

Vi fremmer forandring gennem fællesskaber, kunst og kreativitet året rundt.

SCROLL NED
Roskilde Festival

Hal 9 skal være et kreativt kraftcenter

Med købet af Hal 9 beliggende i Musicon-bydelen i Roskilde vil vi medvirke til områdets videre udvikling. Vores ambition er at skabe et kulturelt kraftcenter og understøtte det levende fællesskab mellem ildsjæle, kreative entreprenører, kulturaktører og borgere gennem hele året.

Roskilde Kommune har i april 2024 valgt at sælge den 1.800 kvadratmeter store Hal 9 beliggende i Musicon-bydelen i Roskilde til Roskilde Festival Gruppen.

Byrådet i Roskilde Kommune besluttede i december 2023 at sælge Hal 9 på Musicon gennem et udbud.

I Roskilde Festival Gruppen bød vi efterfølgende på hallen med et oplæg om at ombygge den til et kreativt kraftcenter i bydelen.

Hallen bliver fremover hjemsted for Roskilde Festival Gruppens aktiviteter, og den skal derudover kunne bruges året rundt af andre aktører fra Musicon og resten af Roskilde.

Plads til nye arrangementer
Et centralt element i vores forslag er at udvikle hallen til et åbent og tilgængeligt mødested. Hallen skal rumme en 600 m² stor performance-sal, mødefaciliteter samt værksteds- og byggefaciliteter for f.eks. kunstproduktion.

Salen vil være i brug til vores egne interne samt nye kulturarrangementer cirka 100 dage om året. Vi stiller den samtidig til rådighed for andre lokale kulturaktørers arrangementer alle øvrige dage. 
 
Bæredygtige principper
Den videre udvikling af Hal 9, vil basere sig på bæredygtige principper. Her er fokus på multifunktionel anvendelse, genbrug, holdbarhed og cirkulære principper.

Vores ambition er, at Hal 9 bliver et levende eksperimentarium inden for bæredygtig arkitektonisk udvikling og materialevalg, der samtidig hylder områdets industrielle arv.

Inddragelse og arkitektkonkurrence i 2024
Allerede her i foråret vil vi tage fat på den videre proces, hvor vi inviterer lokale aktører, ildsjæle og samarbejdspartnere med i udviklingsprocessen for at bidrage med deres idéer og input.

Efterfølgende vil vi udskrive en arkitektkonkurrence, hvor idéforslagets kreative ambitioner og bæredygtige principper skal omdannes til virkelighed og tilføres friske og innovative ideer.

Vi overtager officielt Hal 9 af Roskilde Kommune i december 2024.

Købssummen er 5,1 mio. Kr.  Juridisk ejer/køber er Roskilde Kulturservice A/S, som er et datterselskab af Fonden Roskilde Festival.