VI STØTTER SOCIALE AKTIVITETER OG EVENTS, SOM FORBINDER MENNESKER GENNEM MUSIK, KUNST OG ARKITEKTUR

Jacques Holst ©

Roskilde Festival-gruppen består af Foreningen Roskilde Festival, som arrangerer Roskilde Festival, Fonden Roskilde Festival, som sætter gruppens kompetencer og viden i spil resten af året, samt Roskilde Kulturservice A/S, der leverer personale til Roskilde Festival-gruppens projekter.

Roskilde Festival-gruppen er en non profit-organisation. Det fælles mål for alle dele af organisationen er at støtte humanitært, velgørende, almennyttigt og kulturelt arbejde med særligt fokus på børn og unge, og det sker via donationer til både lokale, nationale og internationale projekter.

Udgangspunktet for alt, hvad vi foretager os, er at flytte mennesker gennem kunst, kultur, musik, bæredygtighed, socialt arbejde og frivilligt engagement. Vi er optaget af vores omverden, har en holdning til, hvad kunst og kultur kan og skal, og arbejder aktivt med at give folk det, de ikke vidste, de ville elske. Vi ser os selv som fællesskabsaktør i lige så høj grad som festivalarrangør.

Om osOm os

Mia Dernoff ©

VORES ENGAGEMENT

Vi engagerer os i omverdenen gennem donationer og støtter humanitære og kulturelle organisationer og initiativer, der er nysgerrige, udfordrer omverden og viser nye veje. Vi har særligt fokus på børn og unge og støtter projekter lokalt, nationalt såvel som internationalt.

Roskilde Festival er omdrejningspunktet for alle dele af organisationen: Foreningen Roskilde Festival arrangerer den årlige festival, Fonden Roskilde Festival sikrer det økonomiske sikkerhedsnet for festivalen og sætter den viden og de kompetencer, der opbygges i arbejdet med festivalen, i spil resten af året sammen med datterselskabet Roskilde Kulturservice A/S, der leverer personale til Roskilde Festival-gruppens projekter.

BLIV FRIVILLIG

Frivillighed spiller en central rolle i Roskilde Festival-gruppen. Over 30.000 frivillige er hvert år sammen om at skabe én af verdens største midlertidige byer, festivalbyen i Roskilde med over 130.000 indbyggere.

De frivilliges engagement strækker sig fra hundreder af timer året rundt som ledere af funktionsområder og projektledere, til tjanser i salgsboderne og ved adgangsportene under selve festivalen. Det kan siges helt enkelt: Uden de frivilliges engagement ville der ikke være nogen Roskilde Festival.

Bliv frivilligBliv frivillig

Kim Adrian ©