Roskilde Festival Gruppen

Vi fremmer forandring gennem fællesskaber, kunst og kreativitet året rundt.

SCROLL NED
Kim Matthäi Leland

Nyt strategisk partnerskab mellem Roskilde Festival Gruppen og Carlsberg Danmark

Roskilde Festival Gruppen og Carlsberg Danmark sætter ansvarlig alkoholkultur blandt danske unge højt på dagsordenen. I vores nye partnerskab for 2025-2029 vil vi også samarbejde om at minimere klimabelastningen fra ølproduktion og -salg samt yde støtte til kunstneriske vækstlag.

Understøttelse af en ansvarlig alkoholkultur blandt danske unge bliver et af tre centrale omdrejningspunkter i et nyt partnerskab mellem Roskilde Festival Gruppen og Carlsberg Danmark, som strækker sig til 2029.

Vi vil derfor sikre samme tilgængelighed og synlighed af lavalkoholiske og alkoholfrie drikkevarer som alkoholiske drikkevarer på kommende års festivaler og skærpe opmærksomheden på de sociale og sundhedsmæssige konsekvenser ved unges "binge drinking".

Vi vil desuden bidrage til at sænke klimaaftrykket på både begivenheden Roskilde Festival og ved Roskilde Festival Gruppens øvrige kulturbegivenheder.

Planen omfatter en række fælles krav, der skal reducere udledningen af CO2 fra produktion, distribution og salg frem mod 2030, og indebærer en omlægning til salg af udelukkende økologiske ølvarianter.

Endelig skal partnerskabet bakke op om fremtidens kultur- og musikliv gennem støtte til upcoming kunstnere og kunstneriske vækstlag, f.eks. gennem udvikling af den populære indsats "Sounds like Roskilde".

Som arrangør kan vi kun skubbe på omfattende kulturforandringer i tæt samarbejde med vores omverden.

Derfor arbejder vi bevidst med at etablere langsigtede partnerskaber, der kan gøre en positiv og bæredygtig forskel i forhold til at påvirke kommende generationers vaner og skabe varige forandringer.


Læs pressemeddelelsen her (1. juli 2024)

Sådan arbejder vi med partnerskaber

Forandring skal skabes i fællesskab. Roskilde Festival Gruppen udvikler sig og skaber bæredygtig forandring gennem stærke, værdibårne partnerskaber.

Læs mere